Acknowledgments


CoV2ID employs:
DataTables| BLAST+ applications| jQuery UI | Sphinx v1.2.2 | Enavu contact form| Wasabi| MAFFT

The table describes all information for each sequence used in CoV2ID.
We gratefully acknowledge the authors, originating and submitting laboratories of the sequences from GISAID’s EpiFlu™ Database on which this database is partially based. The list is detailed below. All submitters of data may be contacted directly via www.gisaid.org.
We also thank the authors of the SARS-CoV-2 sequences currently available in GenBank. Their information can be found clicking on the accession numbers available at the NCBI SARS-CoV-2 page.
Accession ID Virus name Location Collection date Originating lab Submitting lab Authors
Accession ID Virus name Location Collection date Originating lab Submitting lab Authors
EPI_ISL_406959 hCoV-19/Italy/INMI1/2020 Europe / Italy / Rome 2020-01 unknown Virology Laboratory, INMI L. Spallanzani Capobianchi,M.R., Carletti,F., Lalle,E., Bordi,L., Marsella,P., Colavita,F., Matusali,G., Nicastri,E., Ippolito,G. and Castilletti,C.
EPI_ISL_402129 hCoV-19/Wuhan/WIV06/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_402130 hCoV-19/Wuhan/WIV07/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_403932 hCoV-19/Guangdong/20SF012/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 14/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403933 hCoV-19/Guangdong/20SF013/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 15/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403934 hCoV-19/Guangdong/20SF014/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 15/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403935 hCoV-19/Guangdong/20SF025/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 15/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403936 hCoV-19/Guangdong/20SF028/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 17/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403937 hCoV-19/Guangdong/20SF040/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 18/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403930 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-03/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_402132 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_404227 hCoV-19/Zhejiang/WZ-01/2020 Asia / China / Zhejiang 16/01/2020 Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Department of Microbiology, Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Yin Chen, Yanjun Zhang, Haiyan Mao, Junhang Pan, Xiuyu Lou, Yiyu Lu, Juying Yan, Hanping Zhu, Jian Gao, Yan Feng, Yi Sun, Hao Yan, Zhen Li, Yisheng Sun, Liming Gong, Qiong Ge, Wen Shi, Xinying Wang, Wenwu Yao, Zhangnv Yang, Fang Xu, Chen Chen, Enfu Chen, Zhen Wang, Zhiping Chen, Jianmin Jiang, Chonggao Hu
EPI_ISL_404228 hCoV-19/Zhejiang/WZ-02/2020 Asia / China / Zhejiang 17/01/2020 Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Department of Microbiology, Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Yanjun Zhang, Yin Chen, Haiyan Mao, Junhang Pan, Xiuyu Lou, Yiyu Lu, Juying Yan, Hanping Zhu, Jian Gao, Yan Feng, Yi Sun, Hao Yan, Zhen Li, Yisheng Sun, Liming Gong, Qiong Ge, Wen Shi, Xinying Wang, Wenwu Yao, Zhangnv Yang, Fang Xu, Chen Chen, Enfu Chen, Zhen Wang, Zhiping Chen, Jianmin Jiang, Chonggao Hu
EPI_ISL_402131 hCoV-19/bat/Yunnan/RaTG13/2013 Asia / China / Yunnan / Pu'er 24/07/2013 Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Yan Zhu, Ping Yu, Bei Li, Ben Hu, Hao-Rui Si, Xing-Lou Yang, Peng Zhou, Zheng-Li Shi
EPI_ISL_404895 hCoV-19/USA/WA1/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 19/01/2020 Providence Regional Medical Center Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Queen,K., Tao,Y., Li,Y., Paden,C.R., Lu,X., Zhang,J., Gerber,S.I., Lindstrom,S., Tong,S.
EPI_ISL_407079 hCoV-19/Finland/1/2020 Europe / Finland / Lapland 29/01/2020 Lapland Central Hospital Department of Virology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland Teemu Smura, Suvi Kuivanen, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_405839 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-005/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 11/01/2020 The University of Hong Kong - Shenzhen Hospital Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_406030 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-002/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 10/01/2020 The University of Hong Kong - Shenzhen Hospital Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_404253 hCoV-19/USA/IL1/2020 North America / USA / Illinois / Chicago 21/01/2020 IL Department of Public Health Chicago Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Krista Queen, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406034 hCoV-19/USA/CA1/2020 North America / USA / California / Los Angeles 23/01/2020 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Krista Queen, Ying Tao, Yan Li, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406036 hCoV-19/USA/CA2/2020 North America / USA / California / Orange County 22/01/2020 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Krista Queen, Ying Tao, Yan Li, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406223 hCoV-19/USA/AZ1/2020 North America / USA / Arizona / Phoenix 22/01/2020 Arizona Department of Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Yan Li, Jing Zhang, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406531 hCoV-19/Guangdong/20SF174/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 22/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Contorl and Prevention; Guangdong Provinical Public Health Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406533 hCoV-19/Guangzhou/20SF206/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 22/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Contorl and Prevention; Guangdong Provinical Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406534 hCoV-19/Foshan/20SF207/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 22/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406535 hCoV-19/Foshan/20SF210/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 22/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406536 hCoV-19/Foshan/20SF211/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 22/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406538 hCoV-19/Guangdong/20SF201/2020 Asia / China / Guangdong 23/01/2020 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention;Guangdong Provincial Institute of Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406592 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-001/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 13/01/2020 Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease,Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406593 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-002/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 13/01/2020 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406594 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-003/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 16/01/2020 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406597 hCoV-19/France/IDF0373/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 23/01/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_406596 hCoV-19/France/IDF0372/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 23/01/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_406862 hCoV-19/Germany/BavPat1/2020 Europe / Germany / Bavaria / Munich 28/01/2020 Charit� Universit�tsmedizin Berlin, Institute of Virology; Institut f�r Mikrobiologie der Bundeswehr, Munich Charit� Universit�tsmedizin Berlin, Institute of Virology Victor M Corman, Julia Schneider, Talitha Veith, Barbara M�hlemann, Markus Antwerpen, Christian Drosten, Roman W�lfel
EPI_ISL_406716 hCoV-19/China/WHU01/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 02/01/2020 unknown State Key Laboratory of Virology, Wuhan University Chen,L., Liu,W., Zhang,Q., Xu,K., Ye,G., Wu,W., Sun,Z., Liu,F., Wu,K., Mei,Y., Zhang,W., Chen,Y., Li,Y., Shi,M., Lan,K. and Liu,Y.
EPI_ISL_406717 hCoV-19/China/WHU02/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 02/01/2020 unknown State Key Laboratory of Virology, Wuhan University Chen,L., Liu,W., Zhang,Q., Xu,K., Ye,G., Wu,W., Sun,Z., Liu,F., Wu,K., Mei,Y., Zhang,W., Chen,Y., Li,Y., Shi,M., Lan,K. and Liu,Y.
EPI_ISL_406800 hCoV-19/Wuhan/WH03/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_406801 hCoV-19/Wuhan/WH04/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 05/01/2020 General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_406960 hCoV-19/Italy/INMI2/2020 Europe / Italy / Rome 2020-01 unknown Virology Laboratory, INMI L. Spallanzani Capobianchi,M.R., Lalle,E., Carletti,F., Bordi,L., Marsella,P., Colavita,F., Matusali,G., Nicastri,E., Ippolito,G. and Castilletti,C.
EPI_ISL_406970 hCoV-19/Hangzhou/HZ-1/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 20/01/2020 Hangzhou Center for Disease and Control Microbiology Lab Hangzhou Center for Disease and Control Microbiology Lab Yu Hua, Wang Haoqiu, Li Jun, Yu Xinfeng
EPI_ISL_406973 hCoV-19/Singapore/1/2020 Asia / Singapore 23/01/2020 Singapore General Hospital National Public Health Laboratory Mak, TM; Octavia S; Chavatte JM; Zhou, ZY; Cui, L; Lin, RTP
EPI_ISL_407214 hCoV-19/USA/WA1-A12/2020 North America / USA / Washington 25/01/2020 WA State Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Azaibi Tamin, Jennifer Harcourt, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Shifaq Kamili, Rashi Gautam, Haibin Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Natalie Thornburg, Suxiang Tong
EPI_ISL_407313 hCoV-19/Hangzhou/HZCDC0001/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 19/01/2020 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Jun Li, Haoqiu Wang, Hua Yu, Lingfeng Mao, Xinfen Yu, Zhou Sun, Qingxin Kong, Xin Qian, Shuchang Chen, Xuchu Wang
EPI_ISL_407893 hCoV-19/Australia/NSW01/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 24/01/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, Rockett R, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group
EPI_ISL_407976 hCoV-19/Belgium/GHB-03021/2020 Europe / Belgium / Leuven 03/02/2020 KU Leuven, Clinical and Epidemiological Virology KU Leuven, Clinical and Epidemiological Virology Bert Vanmechelen, Elke Wollants, Annabel Rector, Els Keyaerts, Lies Laenen, Marc Van Ranst, and Piet Maes
EPI_ISL_407988 hCoV-19/Singapore/3/2020 Asia / Singapore 01/02/2020 National Centre for Infectious Diseases Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, David CB Lye, Yee Sin Leo, Barnaby E Young, Yvonne CF Su, Linfa Wang, Gavin JD Smith
EPI_ISL_407987 hCoV-19/Singapore/2/2020 Asia / Singapore 25/01/2020 Singapore General Hospital Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, Kian Sing Chan, Lynette LE Oon, Jenny GH Low, Yvonne CF Su, Linfa Wang, Gavin JD Smith
EPI_ISL_408010 hCoV-19/USA/CA5/2020 North America / USA / California 29/01/2020 California Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Clinton Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408009 hCoV-19/USA/CA4/2020 North America / USA / California 29/01/2020 California Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408068 hCoV-19/Italy/INMI1/2020 Europe / Italy / Rome 29/01/2020 Virology Laboratory National Institute for Infectious Diseases 'Lazzaro Spallanzani' IRCCS Virology Laboratory National Institute for Infectious Diseases 'Lazzaro Spallanzani' IRCCS Capobianchi,M.R., Carletti,F., Lalle,E., Bordi,L., Marsella,P.,Colavita,F., Matusali,G., Nicastri,E., Ippolito,G. and Castilletti,C.
EPI_ISL_408008 hCoV-19/USA/CA3/2020 North America / USA / California 29/01/2020 California Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408430 hCoV-19/France/IDF0515/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 29/01/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure
EPI_ISL_408480 hCoV-19/Yunnan/IVDC-YN-003/2020 Asia / China / Yunnan / Kunming 17/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan?Xiaoqing Fu?Xiang Zhao?Wenling Wang? Peihua Niu?Roujian Lu,Yanhong Sun?Baoying Huang?Li Zhao?Fei Ye?Wenbo Xu?George F. Gao?Guizhen Wu
EPI_ISL_408481 hCoV-19/Chongqing/IVDC-CQ-001/2020 Asia / China / Chongqing 18/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Hengqin Wang, Xiang Zhao, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Sheng Ye, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408482 hCoV-19/Shandong/IVDC-SD-001/2020 Asia / China / Shandong / Qingdao 19/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Zhaoguo Wang, Xiang Zhao, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Ti Liu, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408484 hCoV-19/Sichuan/IVDC-SC-001/2020 Asia / China / Sichuan / Chengdu 15/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Jianan Xu, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Huiping Yang, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408486 hCoV-19/Jiangxi/IVDC-JX-002/2020 Asia / China / Jiangxi / Pingxiang 11/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Yong Shi, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Jianxiong Li, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408488 hCoV-19/Jiangsu/IVDC-JS-001/2020 Asia / China / Jiangsu / Huaian 19/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Shenjiao Wang, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Kangchen Zhao, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408489 hCoV-19/Taiwan/NTU01/2020 Asia / Taiwan / Taipei 31/01/2020 Department of Laboratory Medicine, National Taiwan University Hospital Microbial Genomics Core Lab, National Taiwan University Centers of Genomic and Precision Medicine Shiou-Hwei Yeh, You-Yu Lin, Ya-Yun Lai, Chiao-Ling Li, Shan-Chwen Chang, Pei-Jer Chen, Sui-Yuan Chang
EPI_ISL_408514 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-envF13-20/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Shumei Zou, Wei Zhen, Beiwei Ye, Mengjie Yang, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Weimin Zhou, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408515 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-envF13-21/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Shumei Zou, Wei Zhen, Beiwei Ye, Mengjie Yang, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Weimin Zhou, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408665 hCoV-19/Japan/TY-WK-012/2020 Asia / Japan / Tokyo 29/01/2020 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_408666 hCoV-19/Japan/TY-WK-501/2020 Asia / Japan / Tokyo 31/01/2020 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_408667 hCoV-19/Japan/TY-WK-521/2020 Asia / Japan / Tokyo 31/01/2020 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_408669 hCoV-19/Japan/KY-V-029/2020 Asia / Japan / Kyoto 29/01/2020 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_407084 hCoV-19/Japan/AI/I-004/2020 Asia / Japan / Aichi 25/01/2020 Department of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Shinji Watanabe, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_403931 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-02/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403929 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-04/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403928 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-05/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_408670 hCoV-19/USA/WI1/2020 North America / USA / Wisconsin 31/01/2020 Wisconsin Department of Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Jing Zhang, Anna Uehara, Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406595 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-004/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 16/01/2020 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406031 hCoV-19/Taiwan/2/2020 Asia / Taiwan / Kaohsiung 23/01/2020 Centers for Disease Control, R.O.C. (Taiwan) Centers for Disease Control, R.O.C. (Taiwan) Ji-Rong Yang, Yu-Chi Lin, Jung-Jung Mu, Ming-Tsan Liu, Shu-Ying Li
EPI_ISL_408976 hCoV-19/Sydney/2/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 22/01/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Sadsad R, Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_408977 hCoV-19/Sydney/3/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 25/01/2020 Serology, Virology and OTDS Laboratories (SAViD), NSW Health Pathology Randwick NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Rawlinson W, Holmes EC, Rockett R, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_410045 hCoV-19/USA/IL2/2020 North America / USA / Illinois 28/01/2020 IL Department of Public Health Chicago Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Yan Li, Jing Zhang, Krista Queen, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_410044 hCoV-19/USA/CA6/2020 North America / USA / California 27/01/2020 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Jing Zhang, Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_409067 hCoV-19/USA/MA1/2020 North America / USA / Massachusetts 29/01/2020 Massachusetts Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Jing Zhang, Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408478 hCoV-19/Chongqing/YC01/2020 Asia / China / Chongqinq / Yongchuan 21/01/2020 Yongchuan District Center for Disease Control and Prevention Chongqing Municipal Center for Disease Control and Prevention Ye Sheng, Tang Yun, Ling Hua,Yu zhen,Chen Shuang,Tan ZhangPing, Su Kun, Li Qing, Tang Wenge, Rong Rong
EPI_ISL_408479 hCoV-19/Chongqing/ZX01/2020 Asia / China / Chongqing / Zhongxian 23/01/2020 Zhongxian Center for Disease Control and Prevention Chongqing Municipal Center for Disease Control and Prevention Ye Sheng, Tang Yun, Ling Hua, Zhang Hong, Yu zhen,Chen Shuang,Tan ZhangPing, Su Kun, Li Qin, Tang Wenge, Rong Rong
EPI_ISL_410302 hCoV-19/Philippines/026/2020 Asia / Philippines 26/01/2020 unknown Amalea Dulcene Nicolasora Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Nicolasora,A.D., Mercado,E.S., Polotan,F.M., Manalo,J.G., Medado,I.P., Tujan,M.A., Onza,O.T. and Cruz,K.M.
EPI_ISL_410314 hCoV-19/Philippines/026N/2020 Asia / Philippines 06/02/2020 unknown Joanna Ina Manalo Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Manalo,J.I. and Nicolasora,A.D.
EPI_ISL_410344 hCoV-19/Philippines/025N/2020 Asia / Philippines 26/01/2020 unknown Joanna Ina Manalo Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Mercado,E.S., Manalo,J.I., Nicolasora,A.D., Medado,I.P., Tujan,M.A., Onza,O.T., Cruz,K.M. and Polotan,F.M.
EPI_ISL_410345 hCoV-19/Philippines/022N/2020 Asia / Philippines 23/01/2020 unknown Joanna Ina Manalo Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Mercado,E.S., Manalo,J.I., Nicolasora,A.D., Medado,I.P., Tujan,M.A., Onza,O.T., Cruz,K.M. and Polotan,F.M.
EPI_ISL_410486 hCoV-19/France/RA739/2020 Europe / France / Rhone-Alpes / Contamines 08/02/2020 CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Bal, Antonin; Destras, Gregory; Gaymard, Alexandre; Bouscambert-Duchamp, Maude; Cheynet, Val�rie; Brengel-Pesce, Karen; Morfin-Sherpa, Florence; Valette, Martine; Josset, Laurence; Lina, Bruno.
EPI_ISL_410301 hCoV-19/Nepal/61/2020 Asia / Nepal / Kathmandu 13/01/2020 National Influenza Centre, National Public Health Laboratory, Kathmandu, Nepal The University of Hong Kong Ranjit Sah , Runa Jha, Daniel Chu, Haogao Gu, Malik Peiris, Anup Bastola, Alfonso J. Rodriguez-Morales, Bibek Kumar Lal, Basu Dev Pandey, Leo Poon
EPI_ISL_410487 hCoV-19/Malaysia/CL5045/2020 Asia / Malaysia 24/01/2020 unknown National Public Health Laboratory Yu Kie,C., Norazimah,T., Rehan Shuhada,A.B., Selvanesan,S., Noorliza,M.N. and Hani,M.H.
EPI_ISL_410488 hCoV-19/Malaysia/CL5047/2020 Asia / Malaysia 24/01/2020 unknown National Public Health Laboratory Yu Kie,C., Norazimah,T., Rehan Shuhada,A.B., Selvanesan,S., Noorliza,M.N. and Hani,M.H.
EPI_ISL_410489 hCoV-19/Malaysia/CL5049/2020 Asia / Malaysia 24/01/2020 unknown National Public Health Laboratory Yu Kie,C., Norazimah,T., Rehan Shuhada,A.B., Selvanesan,S., Noorliza,M.N. and Hani,M.H.
EPI_ISL_410532 hCoV-19/Japan/OS-20-07-1/2020 Asia / Japan / Osaka 23/01/2020 Dept. of Pathology, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Harutaka Katano, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Motoi Suzuki, Hideki Hasegawa, Takaji Wakita, Makoto Takeda, Tadaki Suzuki, Makoto Kuroda
EPI_ISL_410531 hCoV-19/Japan/NA-20-05-1/2020 Asia / Japan / Nara 25/01/2020 Dept. of Pathology, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Harutaka Katano, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Motoi Suzuki, Hideki Hasegawa, Takaji Wakita, Makoto Takeda, Tadaki Suzuki, Makoto Kuroda
EPI_ISL_410535 hCoV-19/Singapore/4/2020 Asia / Singapore 03/02/2020 National Centre for Infectious Diseases Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, David CB Lye, Yee Sin Leo, Barnaby E Young, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_410537 hCoV-19/Singapore/6/2020 Asia / Singapore 09/02/2020 Singapore General Hospital, Molecular Laboratory, Division of Pathology Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, Kian Sing Chan, Lynette LE Oon, Shirin Kalimuddin, Jenny GH Low, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_410536 hCoV-19/Singapore/5/2020 Asia / Singapore 06/02/2020 Singapore General Hospital, Molecular Laboratory, Division of Pathology Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, Kian Sing Chan, Lynette LE Oon, Shirin Kalimuddin, Jenny GH Low, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_407215 hCoV-19/USA/WA1-F6/2020 North America / USA / Washington 25/01/2020 Washington State Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Azaibi Tamin, Jennifer Harcourt, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Shifaq Kamili, Rashi Gautam, Haibin Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Natalie Thornburg, Suxiang Tong
EPI_ISL_410539 hCoV-19/pangolin/Guangxi/P1E/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410541 hCoV-19/pangolin/Guangxi/P5E/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410540 hCoV-19/pangolin/Guangxi/P5L/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410538 hCoV-19/pangolin/Guangxi/P4L/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410542 hCoV-19/pangolin/Guangxi/P2V/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410717 hCoV-19/Australia/QLD03/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 05/02/2020 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_410718 hCoV-19/Australia/QLD04/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 05/02/2020 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_410713 hCoV-19/Singapore/7/2020 Asia / Singapore 27/01/2020 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410716 hCoV-19/Singapore/10/2020 Asia / Singapore 04/02/2020 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Centre for Infectious Diseases, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_407894 hCoV-19/Australia/QLD01/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 28/01/2020 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_407896 hCoV-19/Australia/QLD02/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 30/01/2020 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_410714 hCoV-19/Singapore/8/2020 Asia / Singapore 03/02/2020 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410715 hCoV-19/Singapore/9/2020 Asia / Singapore 04/02/2020 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410719 hCoV-19/Singapore/11/2020 Asia / Singapore 02/02/2020 National Public Health Laboratory National Public Health Laboratory Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410545 hCoV-19/Italy/INMI1-isl/2020 Europe / Italy / Rome 29/01/2020 INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Laboratory of Virology, INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Maria R. Capobianchi, Cesare E. M. Gruber, Martina Rueca, Barbara Bartolini, Francesco Messina, Emanuela Giombini, Francesca Colavita, Concetta Castilletti, Eleonora Lalle, Fabrizio Carletti, Emanuele Nicastri, Giuseppe Ippolito.
EPI_ISL_410546 hCoV-19/Italy/INMI1-cs/2020 Europe / Italy / Rome 31/01/2020 INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Laboratory of Virology, INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Maria R. Capobianchi, Cesare E. M. Gruber, Martina Rueca, Fabrizio Carletti, Barbara Bartolini, Francesco Messina, Emanuela Giombini, Francesca Colavita, Concetta Castilletti, Eleonora Lalle, Emanuele Nicastri, Giuseppe Ippolito.
EPI_ISL_410720 hCoV-19/France/IDF0372-isl/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 23/01/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_410984 hCoV-19/France/IDF0515-isl/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 29/01/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure
EPI_ISL_411060 hCoV-19/Fujian/8/2020 Asia / China / Fujian 21/01/2020 Fujian Center for Disease Control and Prevention Fujian Center for Disease Control and Prevention Chen Wei, Zhang Yanhua, He Wenxiang, Weng Yuwei
EPI_ISL_411066 hCoV-19/Fujian/13/2020 Asia / China / Fujian 22/01/2020 Fujian Center for Disease Control and Prevention Fujian Center for Disease Control and Prevention Chen Wei, Zhang Yanhua, He Wenxiang, Weng Yuwei
EPI_ISL_411218 hCoV-19/France/IDF0571/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 02/02/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris Laboratoire Virpath, CIRI U111, UCBL1, INSERM, CNRS, ENS Lyon Olivier Terrier, Aur�lien Traversier, Julien Fouret, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure, Catherine Legras-Lachuer, Alexandre Gaymard, Bruno Lina, Manuel Rosa-Calatrava
EPI_ISL_411219 hCoV-19/France/IDF0386-islP1/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 28/01/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris Laboratoire Virpath, CIRI U111, UCBL1, INSERM, CNRS, ENS Lyon Olivier Terrier, Aur�lien Traversier, Julien Fouret, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure, Alexandre Gaymard, Bruno Lina, Manuel Rosa-Calatrava
EPI_ISL_411220 hCoV-19/France/IDF0386-islP3/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 28/01/2020 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris Laboratoire Virpath, CIRI U111, UCBL1, INSERM, CNRS, ENS Lyon Olivier Terrier, Aur�lien Traversier, Julien Fouret, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure, Alexandre Gaymard, Bruno Lina, Manuel Rosa-Calatrava
EPI_ISL_411902 hCoV-19/Cambodia/0012/2020 Asia / Cambodia / Sihanoukville 27/01/2020 Virology Unit, Institut Pasteur du Cambodge. Virology Unit, Institut Pasteur du Cambodge (Sequencing done by: Jessica E Manning/Jennifer A Bohl at Malaria and Vector Research Research Laboratory, National Institute of Allergy and Infectious Diseases and Vida Ahyong from Chan-Zuckerberg Biohub) Erik A Karlsson, Jennifer A Bohl, Vida Ahyong, Veasna Duong, Philippe Dussart, Jessica E Manning.
EPI_ISL_411915 hCoV-19/Taiwan/CGMH-CGU-01/2020 Asia / Taiwan / Taoyuan 25/01/2020 Laboratory Medicine Department of Laboratory Medicine, Lin-Kou Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan. Kuo-Chien Tsao, Yu-Nong Gong, Shu-Li Yang, Yi-Chun Li, Chung-Guei Huang, Yhu-Chering Huang, Shin-Ru Shih
EPI_ISL_411926 hCoV-19/Taiwan/3/2020 Asia / Taiwan / Taipei 24/01/2020 Taiwan Centers for Disease Control Taiwan Centers for Disease Control Ji-Rong Yang, Yu-Chi-Lin, Jung-Jung Mu, Ming-Tsan-Liu
EPI_ISL_411927 hCoV-19/Taiwan/4/2020 Asia / Taiwan / Taipei 28/01/2020 Taiwan Centers for Disease Control Taiwan Centers for Disease Control Ji-Rong Yang, Yu-Chi-Lin, Jung-Jung Mu, Ming-Tsan-Liu
EPI_ISL_407193 hCoV-19/South Korea/KCDC03/2020 Asia / South Korea / Gyeonggi-do 25/01/2020 Korea Centers for Disease Control & Prevention (KCDC) Center for Laboratory Control of Infectious Diseases Division of Viral Diseases Korea Centers for Disease Control & Prevention (KCDC) Center for Laboratory Control of Infectious Diseases Division of Viral Diseases Jeong-Min Kim, Yoon-Seok Chung, Namjoo Lee, Mi-Seon Kim, SangHee Woo, Hye-Joon Jo, Sehee Park, Heui Man Kim, Myung Guk Han
EPI_ISL_411950 hCoV-19/Jiangsu/JS01/2020 Asia / China / Jiangsu 23/01/2020 NHC Key laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Institute of Pathogenic Microbiology Jiangsu Provincial Center for Disease Control & Prevention Lunbiao Cui,Kangchen Zhao,Xiaojuan Zhu,Yiyue Ge,Tao Wu,Bin Wu,Yin Chen,Fengcai Zhu,Baoli Zhu,Ming Wu
EPI_ISL_411953 hCoV-19/Jiangsu/JS03/2020 Asia / China / Jiangsu 24/01/2020 NHC Key laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Institute of Pathogenic Microbiology Jiangsu Provincial Center for Disease Control & Prevention Kangchen Zhao, Xiaojuan Zhu, Lunbiao Cui, Tao Wu, Yiyue Ge, Bin Wu, Yin Chen, Fengcai Zhu, Baoli Zhu, Ming Wu
EPI_ISL_411952 hCoV-19/Jiangsu/JS02/2020 Asia / China / Jiangsu 24/01/2020 NHC Key laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Institute of Pathogenic Microbiology Jiangsu Provincial Center for Disease Control & Prevention Kangchen Zhao, Xiaojuan Zhu, Lunbiao Cui, Tao Wu, Yiyue Ge, Bin Wu, Yin Chen, Fengcai Zhu, Baoli Zhu, Ming Wu
EPI_ISL_411929 hCoV-19/South Korea/SNU01/2020 Asia / South Korea 2020-01 unknown Department of Clinical Diagnostics Park,W.B., Kwon,N.-J., Choi,S.-J., Kang,C.K., Choe,P.G., Kim,J.Y., Yun,J., Lee,G.-W., Seong,M.-W., Kim,N., Seo,J.-S. and Oh,M.-D.
EPI_ISL_411954 hCoV-19/USA/CA7/2020 North America / USA / California 06/02/2020 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_411955 hCoV-19/USA/CA8/2020 North America / USA / California 10/02/2020 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_411956 hCoV-19/USA/TX1/2020 North America / USA / Texas 11/02/2020 Texas Department of State Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_411951 hCoV-19/Sweden/01/2020 Europe / Sweden 07/02/2020 unknown Unit for Laboratory Development and Technology Transfer, Public Health Agency of Sweden Bengner,M., Palmerus,M., Lindsjo,O., Lind Karlberg,M., Monteil,V., Appelberg,S., Brave,A., Muradrasoli,S. and Tegmark-Wisell,K.
EPI_ISL_411957 hCoV-19/China/WH-09/2020 Asia / China 08/01/2020 unknown Key Laboratory of Human Diseases, Comparative Medicine, Institute of Laboratory Animal Science Linlin,B., Lili,R., Shuran,G., Jiangning,L., Feifei,Q., Qi,L., Fengdi,L., Jing,X., Wei,D., Pin,Y., Yanfeng,X., Yajin,Q., Hong,G., Qiang,W., Mingya,L., Guanpeng,W., Shunyi,W., Zhiqi,S., Li,G., Lan,C., Conghui,W., Ying,W., Xinming,W., Yan,X., Qi,J. and Chuan,Q.
EPI_ISL_411958 hCoV-19/China/HS_8/2020 Asia / China / HuaShang 22/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe, Zhang,W.H
EPI_ISL_411959 hCoV-19/China/HS_17/2020 Asia / China / HuaShang 23/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411960 hCoV-19/China/HS_18/2020 Asia / China / HuaShang 23/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411961 hCoV-19/China/HS_38/2020 Asia / China / HuaShang 25/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411962 hCoV-19/China/HS_46/2020 Asia / China / HuaShang 26/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411963 hCoV-19/China/HS_64/2020 Asia / China / HuaShang 28/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411964 hCoV-19/China/HS_84/2020 Asia / China / HuaShang 30/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411965 hCoV-19/China/HS_86/2020 Asia / China / HuaShang 30/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411966 hCoV-19/China/HS_92/2020 Asia / China / HuaShang 31/01/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411967 hCoV-19/China/HS_194/2020 Asia / China / HuaShang 06/02/2020 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_412026 hCoV-19/Hefei/2/2020 Asia / China / Anhui / Hefei 23/02/2020 Second Hospital of Anhui Medical University Second Hospital of Anhui Medical University Changtai Wang, Zhongping Liua, Zixiang Chen, Xin Huang, Mengyuan Xua, Tengfei He, Mengji Lu, Zhenhua Zhang
EPI_ISL_411949 hCoV-19/Shanghai/SH-01/2020 Asia / China / Shanghai 16/01/2020 unknown Pathogenic microbiology laboratory?Huashan Hospital, Fudan University Jing-Wen Ai, Yi Zhang, Hao-Cheng Zhang, Teng Xu, Wen-Hong Zhang
EPI_ISL_412028 hCoV-19/Hong Kong/VM20001061/2020 Asia / Hong Kong 22/01/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hon g Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412030 hCoV-19/Hong Kong/VB20026565/2020 Asia / Hong Kong 01/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hon g Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412034 hCoV-19/Wuhan/Tongji-01/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412035 hCoV-19/Wuhan/Tongji-02/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412036 hCoV-19/Wuhan/Tongji-03/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412037 hCoV-19/Wuhan/Tongji-04/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412038 hCoV-19/Wuhan/Tongji-05/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412039 hCoV-19/Wuhan/Tongji-06/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412041 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-001/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y
EPI_ISL_412042 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-004/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412043 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-001/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412044 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-002b/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412045 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-004/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412046 hCoV-19/Shenzhen/HKU-SZ-005/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412050 hCoV-19/China/HKU-SZ-007b/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412049 hCoV-19/China/HKU-SZ-007a/2020 Asia / China 2020-01 unknown University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412051 hCoV-19/China/HKU-SZ-007c/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412052 hCoV-19/China/HKU-SZ-007a/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412053 hCoV-19/China/HKU-SZ-007b/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412054 hCoV-19/China/HKU-SZ-007c/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_408668 hCoV-19/Vietnam/VR03-38142/2020 Asia / Vietnam / Thanh Hoa 24/01/2020 National Influenza Center - National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) National Influenza Center - National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) Ung Thi Hong Trang, Hoang Vu Mai Phuong, Nguyen Le Khanh Hang, Nguyen Vu Son, Le Thi Thanh, Vuong Duc Cuong, Nguyen Phuong Anh, Pham Thi Hien, Tran Thu Huong, Le Thi Quynh Mai,
EPI_ISL_412387 hCoV-19/Shandong/LY001/2020 Asia / China / Shandong / Linyi county 21/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Mai-Juan Ma, Dian-Ming Kang
EPI_ISL_412418 hCoV-19/Shandong/LY002/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 21/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412419 hCoV-19/Shandong/LY003/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 23/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412420 hCoV-19/Shandong/LY004/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 26/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412421 hCoV-19/Shandong/LY005/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 24/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412423 hCoV-19/Shandong/LY007/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 25/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412424 hCoV-19/Shandong/LY008/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 30/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412422 hCoV-19/Shandong/LY006/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 24/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412425 hCoV-19/Shandong/LY-H13/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 26/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412426 hCoV-19/Shandong/LY-H15/2020 Asia / China / Shandong / Linyi 26/01/2020 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Wen-Kui Sun, Xiang-Na Zhao, Yang Hang, Zeng-Qiang Kou, Lin-Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_412459 hCoV-19/Jingzhou/HBCDC-HB-01/2020 Asia / China / Hubei / Jingzhou 08/01/2020 Jingzhou Center for Disease Control and Prevention Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Maoyi Chen,Jie Hu, Chunlin Mao, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412860 hCoV-19/pangolin/China/MP789/2019 Asia / China 19/03/2019 unknown SCSFRI, South China Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences (SCSFRI, CAFS) Jiang,J.-Z., Liu,P. and Chen,J.-P.
EPI_ISL_412862 hCoV-19/USA/CA9/2020 North America / USA / California / Solano 23/02/2020 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_409025 hCoV-19/Hong Kong/VM20002302/2020 Asia / Hong Kong 01/02/2020 Queen Elizabeth Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409022 hCoV-19/Hong Kong/VB20024950/2020 Asia / Hong Kong 29/01/2020 Princess Margaret Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409020 hCoV-19/Hong Kong/VM20001988/2020 Asia / Hong Kong 30/01/2020 Queen Elizabeth Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409002 hCoV-19/Hong Kong/VM20001776/2020 Asia / Hong Kong 29/01/2020 Queen Mary Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409001 hCoV-19/Hong Kong/VM20001794/2020 Asia / Hong Kong 29/01/2020 Queen Mary Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409000 hCoV-19/Hong Kong/VM20001403/2020 Asia / Hong Kong 26/01/2020 Tuen Mun Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408999 hCoV-19/Hong Kong/VM20001464/2020 Asia / Hong Kong 25/01/2020 Prince of Wales Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408997 hCoV-19/Hong Kong/VB20019923/2020 Asia / Hong Kong 24/01/2020 Prince of Wales Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408996 hCoV-19/Hong Kong/VB20019871/2020 Asia / Hong Kong 24/01/2020 Prince of Wales Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408995 hCoV-19/Hong Kong/VM20001218/2020 Asia / Hong Kong 24/01/2020 Tuen Mun Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409026 hCoV-19/Hong Kong/VM20002343/2020 Asia / Hong Kong 03/02/2020 Queen Elizabeth Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408994 hCoV-19/Hong Kong/VB20017970/2020 Asia / Hong Kong 21/01/2020 Prince of Wales Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408975 hCoV-19/Hong Kong/VM20001061/2020 Asia / Hong Kong 22/01/2020 Queen Elizabeth Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409024 hCoV-19/Hong Kong/VB20026565/2020 Asia / Hong Kong 31/01/2020 Caritas Medical Centre Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408998 hCoV-19/Hong Kong/VM20001387/2020 Asia / Hong Kong 25/01/2020 Ruttonjee Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409027 hCoV-19/Hong Kong/VM20002345/2020 Asia / Hong Kong 03/02/2020 Tseung Kwan O Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409023 hCoV-19/Hong Kong/VM20002162/2020 Asia / Hong Kong 31/01/2020 Queen Elizabeth Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_412898 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-02/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412899 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-03/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412900 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-04/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412912 hCoV-19/Germany/Baden-Wuerttemberg-1/2020 Europe / Germany / Baden-Wuerttemberg 25/02/2020 State Health Office Baden-Wuerttemberg Charite? Universita?tsmedizin Berlin, Institute of Virology Victor M Corman, Julia Schneider, Barbara Mu?hlemann, Talitha Veith, J�rn Beheim-Schwarzbach, Terry Jones, Rainer Oehme, Silke Fischer, Christian Drosten
EPI_ISL_412964 hCoV-19/Brazil/SPBR-01/2020 South America / Brazil / Sao Paulo / Sao Paulo 25/02/2020 Hospital Israelita Albert Einstein Instituto Adolfo Lutz Interdisciplinary Procedures Center Strategic Laboratory Jaqueline Goes de Jesus, Claudio Tavares Sacchi, Daniela Bernardes Borges da Silva, Ingra Morales Claro, Fl�via Cristina da Silva Sales, Claudia Regina Gon�alves, Joshua Quick, Maria do Carmo, Sampaio Tavares Timenetsky, Nicholas James Loman, Andrew Rambaut, Ester Cerdeira Sabino, Nuno Rodrigues Faria
EPI_ISL_412966 hCoV-19/China/IQTC01/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 05/02/2020 unknown Technology Centre, Guangzhou Customs Shi,Y., Sun,J., Zheng,K., Huang,J. and Zhao,J.
EPI_ISL_412967 hCoV-19/China/IQTC02/2020 Asia / China / Guangzhou 29/01/2020 unknown Technology Centre, Guangzhou Customs Shi,Y., Zheng,K., Sun,J., Huang,J., Zhu,A., Zhuang,Z., Dai,J., Chen,Z., Sun,F., Zhang,Z., Li,X. and Wang,Y.
EPI_ISL_412968 hCoV-19/Japan/Hu_DP_Kng_19-020/2020 Asia / Japan 10/02/2020 unknown Takayuki Hishiki Kanagawa Prefectural Institute of Public Health, Department of Microbiology Hishiki,T., Suzuki,R., Sakuragi,J., Usui,K., Tanaka,Y., Kawai,J., Kogo,Y., Matsuki,Y., An,T., Hayashizaki,Y. and Takasaki,T.
EPI_ISL_412969 hCoV-19/Japan/Hu_DP_Kng_19-027/2020 Asia / Japan 10/02/2020 unknown Takayuki Hishiki Kanagawa Prefectural Institute of Public Health, Department of Microbiology Hishiki,T., Suzuki,R., Sakuragi,J., Usui,K., Tanaka,Y., Kawai,J., Kogo,Y., Matsuki,Y., An,T., Hayashizaki,Y. and Takasaki,T.
EPI_ISL_412971 hCoV-19/Finland/FIN-25/2020 Europe / Finland / Helsinki 25/02/2020 HUS Diagnostiikkakeskus, Hallinto Department of Virology Faculty of Medicine, Medicum University of Helsinki Teemu Smura, Suvi Kuivanen, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_412970 hCoV-19/USA/WA2/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 24/02/2020 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Helen Chu, Michael Boeckh, Janet Englund, Michael Famulare, Barry Lutz, Deborah Nickerson, Mark Rieder, Lea Starita, Matthew Thompson, Jay Shendure, and Trevor Bedford
EPI_ISL_412973 hCoV-19/Italy/CDG1/2020 Europe / Italy / Lombardy 20/02/2020 Department of Infectious Diseases, Istituto Superiore di Sanit�, Roma , Italy Virology Laboratory, Scientific Department, Army Medical Center Paola Stefanelli, Stefano Fiore, Antonella Marchi, Eleonora Benedetti, Concetta Fabiani, Giovanni Faggioni, Antonella Fortunato, Riccardo De Santis, Silvia Fillo, Anna Anselmo, Andrea Ciammaruconi, Stefano Palomba, Florigio Lista
EPI_ISL_412972 hCoV-19/Mexico/CDMX/InDRE_01/2020 North America / Mexico / Mexico City 27/02/2020 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiologicos (INDRE) Ramirez-Gonzalez Ernesto, Garces-Ayala Fabiola, Araiza-Rodriguez Adnan, Mendieta-Condado Edgar, Rodriguez-Maldonado Abril, Wong-Arambula Claudia, Vazquez-Perez Joel, Martinez Arturo, Boukadida Celia, Munoz-Medina Esteban, Sanchez Alejandro, Isa Pavel, Taboada Blanca, Lopez Susana, Arias Carlos, Barrera-Badillo Gisela, Hernandez-Rivas Lucia, Lopez-Martinez Irma
EPI_ISL_412974 hCoV-19/Italy/SPL1/2020 Europe / Italy / Rome 29/01/2020 Department of Infectious Diseases, Istituto Superiore di Sanit�, Rome, Italy Virology Laboratory, Scientific Department, Army Medical Center Paola Stefanelli, Stefano Fiore, Antonella Marchi, Eleonora Benedetti, Concetta Fabiani, Giovanni Faggioni, Antonella Fortunato, Silvia Fillo, Riccardo De Santis, Andrea Ciammaruconi, Giancarlo Petralito, Filippo Molinari, Florigio Lista
EPI_ISL_412975 hCoV-19/Australia/NSW05/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 28/02/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, Rockett R, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group
EPI_ISL_412978 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-02/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 17/01/2020 The Central Hospital Of Wuhan Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412979 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-03/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 18/01/2020 Union Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412980 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-04/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 18/01/2020 Union Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412981 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-05/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 18/01/2020 CR&WISCO GENERAL HOSPITAL Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412982 hCoV-19/Wuhan/HBCDC-HB-06/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 07/02/2020 Wuhan Lung Hospital Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_412983 hCoV-19/Tianmen/HBCDC-HB-07/2020 Asia / China / Hubei / Tianmen 08/02/2020 Tianmen Center for Disease Control and Prevention Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, YiFa Zhu, Yangyang Tao,Xierong Li,Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_413014 hCoV-19/Canada/ON-PHL2445/2020 North America / Canada / Ontario 25/01/2020 Public Health Ontario Laboratory Ontario Agency for Health Protection and Promotion (OAHPP) Alireza Eshaghi, Samir N Patel, Jonathan B Gubbay, Vanessa G Allen, Christine Frantz, Aimin Li, Sandeep Nagra
EPI_ISL_413017 hCoV-19/South Korea/KUMC01/2020 Asia / South Korea 06/02/2020 Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Dong Min Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413018 hCoV-19/South Korea/KUMC02/2020 Asia / South Korea 06/02/2020 Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Dong Min Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413019 hCoV-19/Switzerland/1000477102/2020 Europe / Switzerland / Zurich 26/02/2020 Department of Internal Medicine, Triemli Hospital Institute of Medical Virology, University of Zurich Stefan Schmutz, Maryam Zaheri, Verena Kufner, Patrick Redli, Fiona Steiner, Jon Huder, Riccarda Capaul, Andrea Zbinden, J�rg B�ni, Michael Huber, Gerhard Eich, Alexandra Trkola
EPI_ISL_413020 hCoV-19/Switzerland/1000477377/2020 Europe / Switzerland / Zurich 27/02/2020 Department of Internal Medicine, Triemli Hospital Institute of Medical Virology, University of Zurich Stefan Schmutz, Maryam Zaheri, Verena Kufner, Patrick Redli, Fiona Steiner, Jon Huder, Riccarda Capaul, Andrea Zbinden, J�rg B�ni, Michael Huber, Gerhard Eich, Alexandra Trkola
EPI_ISL_413021 hCoV-19/Switzerland/1000477757/2020 Europe / Switzerland / Zurich 29/02/2020 Klinik Hirslanden Zurich Institute of Medical Virology, University of Zurich Stefan Schmutz, Maryam Zaheri, Verena Kufner, Gabriela Ziltener, Patrick Redli, Fiona Steiner, Jon Huder, Riccarda Capaul, Andrea Zbinden, J�rg B�ni, Michael Huber, Christian Ruef, Alexandra Trkola
EPI_ISL_413022 hCoV-19/Switzerland/1000477796/2020 Europe / Switzerland / Zurich 29/02/2020 Division of Infectious Diseases, University Hospital Zurich Institute of Medical Virology, University of Zurich Stefan Schmutz, Maryam Zaheri, Verena Kufner, Gabriela Ziltener, Patrick Redli, Fiona Steiner, Jon Huder, Riccarda Capaul, Andrea Zbinden, J�rg B�ni, Michael Huber, Roberto Speck, Alexandra Trkola
EPI_ISL_413023 hCoV-19/Switzerland/1000477797/2020 Europe / Switzerland / Zurich 29/02/2020 Division of Infectious Diseases, University Hospital Zurich Institute of Medical Virology, University of Zurich Stefan Schmutz, Maryam Zaheri, Verena Kufner, Gabriela Ziltener, Patrick Redli, Fiona Steiner, Jon Huder, Riccarda Capaul, Andrea Zbinden, J�rg B�ni, Michael Huber, Roberto Speck, Alexandra Trkola
EPI_ISL_413024 hCoV-19/Switzerland/1000477806/2020 Europe / Switzerland / Zurich 29/02/2020 Division of Infectious Diseases, University Hospital Zurich Institute of Medical Virology, University of Zurich Stefan Schmutz, Maryam Zaheri, Verena Kufner, Gabriela Ziltener, Patrick Redli, Fiona Steiner, Jon Huder, Riccarda Capaul, Andrea Zbinden, J�rg B�ni, Michael Huber, Roberto Speck, Alexandra Trkola
EPI_ISL_413213 hCoV-19/Australia/NSW06/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 29/02/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, Rockett R, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413214 hCoV-19/Australia/NSW07/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 29/02/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, Rockett R, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413456 hCoV-19/USA/WA-S2/2020 North America / USA / Washington / King County 20/02/2020 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_413015 hCoV-19/Canada/ON-VIDO-01/2020 North America / Canada / Ontario 23/01/2020 Public Health Ontario Laboratory National Microbiology Laboratory Shari Tyson, Anna Majer, Erika Landry, Morag Graham, Grace Seo, Philip Mabon, Natalie Knox, Adrian Zetner, Samira Mubareka, Rob Kozak, Jocelyne Lew, Darryl Falzarano, Gerdts Volker, Jonathan Gubbay, Stephanie Booth, Guillaume Poliquin, Tom Graefenhan, Matthew Gilmour, Nathalie Bastien, Yan Li, Timothy Booth
EPI_ISL_413459 hCoV-19/Japan/TK/20-31-3/2020 Asia / Japan / Tokyo 20/02/2020 Department of Pathology, Toshima Hospital Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Kentaro Itokawa, Takuya Adachi, Masahiro Sano, Jun Yamazaki, Ippei Miyamoto, Haruka Nishioka, Ja-Mun Chong, Noriko Nakajima, Yuko Sato, Minoru Tobiume, Harutaka Katano, Tadaki Suzuki, Makoto Kuroda
EPI_ISL_413485 hCoV-19/Anhui/SZ005/2020 Asia / China / Anhui / Suzhou 24/01/2020 Department of microbiology laboratory,Anhui Provincial Center for Disease Control and Prevention Department of microbiology laboratory,Anhui Provincial Center for Disease Control and Prevention Weiwei Li,Jun He,Yong Sun,Junling Yu,Qingqing Chen,Yuan Yuan,Yonglin Shi,Zhuhui Zhang,Yinglu Ge,Weidong Li,Bin Su,Zhirong Liu
EPI_ISL_413490 hCoV-19/New Zealand/01/2020 Oceania / New Zealand / Auckland 27/02/2020 Auckland Hospital Institute of Environmental Science and Research (ESR) Matt Storey, Xiaoyun Ren, Gary McAuliffe, Sally Roberts, Matthew Blakiston, Erasmus Smit, Lauren Jelly, Joep de Ligt
EPI_ISL_413489 hCoV-19/Italy/UniSR1/2020 Europe / Italy / Lombardy / Milan 03/03/2020 Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Universit� Vita-Salute San Raffaele, Milano Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Universit� Vita-Salute San Raffaele, Milano R.A Diotti, E. Criscuolo, M. Castelli, V. Caputo, R. Ferrarese, M. Sampaolo, E. Boeri, I. Negri, V. Amato, G. Lo Raso, C. Di Resta, R. Burioni, M. Clementi, N. Mancini & N. Clementi
EPI_ISL_406844 hCoV-19/Australia/VIC01/2020 Oceania / Australia / Victoria / Clayton 25/01/2020 Monash Medical Centre Collaboration between the University of Melbourne at The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, and the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory Caly,L., Seemann,T., Schultz,M., Druce,J. and Taiaroa,G
EPI_ISL_413498 hCoV-19/Hong Kong/VM20002663/2020 Asia / Hong Kong 17/02/2020 Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_413497 hCoV-19/Hong Kong/VM20002588/2020 Asia / Hong Kong 13/02/2020 Ruttonjee Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_413496 hCoV-19/Hong Kong/VM20002581/2020 Asia / Hong Kong 13/02/2020 Ruttonjee Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_413495 hCoV-19/Hong Kong/VM20002582/2020 Asia / Hong Kong 12/02/2020 Ruttonjee Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408431 hCoV-19/France/IDF0626/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 29/01/2020 Sorbonne Universit�, Inserm et Assistance Publique-H�pitaux de Paris (Piti� Salp�tri�re) National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Sonia Burrel, Anne-Genevi�ve Marcelin, Vincent Calvez, David Boutolleau, Elise Kl�ment, Val�rie Pourcher, Eric Caumes.
EPI_ISL_410218 hCoV-19/Taiwan/NTU02/2020 Asia / Taiwan / Taipei 05/02/2020 Department of Laboratory Medicine, National Taiwan University Hospital Microbial Genomics Core Lab, National Taiwan University Centers of Genomic and Precision Medicine Shiou-Hwei Yeh, You-Yu Lin, Ya-Yun Lai, Chiao-Ling Li, Shan-Chwen Chang, Pei-Jer Chen, Sui-Yuan Chang
EPI_ISL_406798 hCoV-19/Wuhan/WH01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 26/12/2019 General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_413491 hCoV-19/Hong Kong/VM20002493/2020 Asia / Hong Kong 09/02/2020 Princess Margaret Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_413492 hCoV-19/Hong Kong/VM20002509/2020 Asia / Hong Kong 10/02/2020 Queen Mary Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_413493 hCoV-19/Hong Kong/VM20002507/2020 Asia / Hong Kong 10/02/2020 Princess Margaret Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_413494 hCoV-19/Hong Kong/VM20002508/2020 Asia / Hong Kong 10/02/2020 Princess Margaret Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_413522 hCoV-19/India/1-27/2020 Asia / India / Kerala 27/01/2020 Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Potdar V, Yadav PD, Choudhary ML, Shete-Aich A
EPI_ISL_413523 hCoV-19/India/1-31/2020 Asia / India / Kerala 31/01/2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology National Influenza Center, Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology Potdar V, Yadav PD, Choudhary ML, Shete-Aich A
EPI_ISL_413517 hCoV-19/Iran/MHKN-1/2020 Asia / Iran 26/02/2020 unknown Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center Karbalaie Niya,M.H., Laali,A., Tabibzadeh,A., Safarnezhad Tameshkel,F., Zamani,F., Sohrabi,M.R., Ranjbar,M., Savaj,S., Rezaie,N., Ajdarkosh,H., Keyvani,H., Khoonsari,M., Ameli,M., Nikkhah,M., Ghanbari,B., Faraji,A., Jamshidi Makiani,M. and Roham,M.
EPI_ISL_413553 hCoV-19/Iran/Tehran15AW/2020 Asia / Iran / Tehran 28/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Kaveh Sadeghi, Fatemeh Ajaminejad, Nastaran Ghavvami and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_413554 hCoV-19/Iran/Tehran9BE/2020 Asia / Iran / Tehran 23/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Kaveh Sadeghi, Nastaran Ghavvami, Fatemeh Ajami Nejad, Fatemeh Saadatmand and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_413555 hCoV-19/Wales/PHW1/2020 Europe / United Kingdom / Wales 27/02/2020 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Cen Sabu, Joanne Watkins, Sally Corden, Tom Connor
EPI_ISL_413556 hCoV-19/Wales/PHW2/2020 Europe / United Kingdom / Wales 04/03/2020 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Tim Jones, Joanne Watkins, Sally Corden, Tom Connor
EPI_ISL_413558 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC2/2020 North America / USA / California / Solano County 27/02/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory, UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413559 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC3/2020 North America / USA / California / Solano County 27/02/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory, UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413560 hCoV-19/USA/WA-S3/2020 North America / USA / Washington 28/02/2020 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_413561 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC4/2020 North America / USA / California / Solano County 27/02/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory, UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413521 hCoV-19/Beijing/235/2020 Asia / China / Beijing 28/01/2020 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413520 hCoV-19/Beijing/233/2020 Asia / China / Beijing 28/01/2020 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413519 hCoV-19/Beijing/231/2020 Asia / China / Beijing 28/01/2020 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413518 hCoV-19/Beijing/105/2020 Asia / China / Beijing 26/01/2020 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413513 hCoV-19/South Korea/KUMC03/2020 Asia / South Korea 27/02/2020 Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Korea University College of Medicine Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413514 hCoV-19/South Korea/KUMC04/2020 Asia / South Korea 27/02/2020 Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413515 hCoV-19/South Korea/KUMC05/2020 Asia / South Korea 27/02/2020 Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Korea University College of Medicine Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413516 hCoV-19/South Korea/KUMC06/2020 Asia / South Korea 27/02/2020 Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413572 hCoV-19/Netherlands/Haarlem_1363688/2020 Europe / Netherlands / Haarlem 01/03/2020 MHC Kennemerland Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413566 hCoV-19/Netherlands/Blaricum_1364780/2020 Europe / Netherlands / Blaricum 02/03/2020 MHC Gooi & Vechtstreek Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413573 hCoV-19/Netherlands/Hardinxveld_Giessendam_1364806/2020 Europe / Netherlands / Hardinxveld Giessendam 02/03/2020 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413577 hCoV-19/Netherlands/Naarden_1364774/2020 Europe / Netherlands / Naarden 02/03/2020 MHC Gooi & Vechtstreek Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413590 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_1364066/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 02/03/2020 MHC Utrecht Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413591 hCoV-19/Netherlands/Zeewolde_1365080/2020 Europe / Netherlands / Zeewolde 02/03/2020 MHC Flevoland Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413589 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_1363628/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 01/03/2020 MHC Utrecht Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413579 hCoV-19/Netherlands/Nootdorp_1364222/2020 Europe / Netherlands / Nootdorp 03/03/2020 MHC Haaglanden Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413580 hCoV-19/Netherlands/Oisterwijk_1364072/2020 Europe / Netherlands / Oisterwijk 02/03/2020 MHC Hart voor Brabant Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413587 hCoV-19/Netherlands/Tilburg_1364286/2020 Europe / Netherlands / Tilburg 03/03/2020 Foundation Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413581 hCoV-19/Netherlands/Oss_1363500/2020 Europe / Netherlands / Oss 29/02/2020 RIVM Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413582 hCoV-19/Netherlands/Rotterdam_1363790/2020 Europe / Netherlands / Rotterdam 01/03/2020 ErasmusMC Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413583 hCoV-19/Netherlands/Rotterdam_1364040/2020 Europe / Netherlands / Rotterdam 02/03/2020 MHC Rotterdam-Rijnmond Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413584 hCoV-19/Netherlands/Rotterdam_1364740/2020 Europe / Netherlands / Rotterdam 03/03/2020 unknown Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413557 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC1/2020 North America / USA / California / Sonoma County 2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory, UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Elaine Hsu, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413594 hCoV-19/Australia/NSW08/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 28/02/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Gall, M, Alicia, A, Carter I, Rahman H, Holmes EC, , O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413596 hCoV-19/Australia/NSW10/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 28/02/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413597 hCoV-19/Australia/NSW11/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 02/03/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology- Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Lam C, Eden J-S, Rockett R, Gray K, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413598 hCoV-19/Australia/NSW12/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 04/03/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Gray K, Eden J-S, Lam C, Rockett R, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413599 hCoV-19/Australia/NSW13/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 04/03/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Timms, V, Eden J-S, Lam C, Gray K, Rockett R, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413595 hCoV-19/Australia/NSW09/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 28/02/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413600 hCoV-19/Australia/NSW14/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 03/03/2020 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Gall, M, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Rockett R, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413604 hCoV-19/Finland/FIN03032020C/2020 Europe / Finland / Helsinki 03/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_413603 hCoV-19/Finland/FIN03032020B/2020 Europe / Finland / Helsinki 03/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_413602 hCoV-19/Finland/FIN03032020A/2020 Europe / Finland / Helsinki 03/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_413605 hCoV-19/Finland/FIN01032020/2020 Europe / Finland / Helsinki 01/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_413606 hCoV-19/USA/CruiseA-1/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413607 hCoV-19/USA/CruiseA-2/2020 North America / USA 18/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413608 hCoV-19/USA/CruiseA-3/2020 North America / USA 18/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413609 hCoV-19/USA/CruiseA-4/2020 North America / USA 21/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413610 hCoV-19/USA/CruiseA-5/2020 North America / USA 21/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413611 hCoV-19/USA/CruiseA-6/2020 North America / USA 21/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413612 hCoV-19/USA/CruiseA-7/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413613 hCoV-19/USA/CruiseA-8/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413614 hCoV-19/USA/CruiseA-9/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413615 hCoV-19/USA/CruiseA-10/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413616 hCoV-19/USA/CruiseA-11/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413617 hCoV-19/USA/CruiseA-12/2020 North America / USA 20/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413618 hCoV-19/USA/CruiseA-13/2020 North America / USA 20/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413619 hCoV-19/USA/CruiseA-14/2020 North America / USA 25/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413620 hCoV-19/USA/CruiseA-15/2020 North America / USA 18/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413621 hCoV-19/USA/CruiseA-16/2020 North America / USA 18/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413622 hCoV-19/USA/CruiseA-17/2020 North America / USA 24/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413593 hCoV-19/Luxembourg/Lux1/2020 Europe / Luxembourg 29/02/2020 Laboratoire National de Sant� Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, T. Abdelrahman, G. Fournier, J. Mossong, T. Nguyen, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413623 hCoV-19/USA/CruiseA-18/2020 North America / USA 24/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413648 hCoV-19/Portugal/CV63/2020 Europe / Portugal 01/03/2020 Centro Hospitalar e Universit�rio de Sao Joao, Porto Instituto Nacional de Saude (INSA) Raquel Guiomar, In�s Costa, Pedro Pechirra, Joana Mendon�a, Lu�s Vieira, Jo�o Tiago Guimar�es, Joana Isidro, V�tor Borges, Jo�o Paulo Gomes
EPI_ISL_413647 hCoV-19/Portugal/CV62/2020 Europe / Portugal 01/03/2020 Centro Hospital do Porto, E.P.E. - H. Geral de Santo Antonio Instituto Nacional de Saude (INSA) Raquel Guiomar, In�s Costa, Pedro Pechirra, Joana Mendon�a, Lu�s Vieira, Helena Ramos, Joana Isidro, V�tor Borges, Jo�o Paulo Gomes
EPI_ISL_413931 hCoV-19/USA/UC-CDPH-UC11/2020 North America / USA / California / San Francisco 05/03/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413928 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC9/2020 North America / USA / California / San Francisco 05/03/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413924 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC6/2020 North America / USA / California / San Francisco 05/03/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413925 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC7/2020 North America / USA / California / San Francisco 05/03/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413955 hCoV-19/Iran/Tehran1319/2020 Asia / Iran / Tehran 05/03/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Jila Yavarian, Kaveh Sadeghi, Vahid Salimi, Simin Abbasi and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_413949 hCoV-19/Iran/Tehran1337/2020 Asia / Iran / Tehran 03/03/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi,Kaveh Sadeghi, Saeedeh Mahfozi and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_413906 hCoV-19/Iran/257182/2020 Asia / Iran / Tehran 17/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Kaveh Sadeghi, Nastaran Ghavvami, Fatemeh Ajaminejad and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_413905 hCoV-19/Iran/25Aq/2020 Asia / Iran / Tehran 22/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Jila Yavarian, Vahid Salimi, Kaveh Sadeghi and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_413997 hCoV-19/Switzerland/GE3895/2020 Europe / Switzerland / Geneva 26/02/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_413999 hCoV-19/Switzerland/AG0361/2020 Europe / Switzerland / Argovie 27/02/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_413016 hCoV-19/Brazil/SPBR-02/2020 South America / Brazil / Sao Paulo / Sao Paulo 28/02/2020 Hospital Israelita Albert Einstein Instituto Adolfo Lutz, Interdisciplinary Procedures Center, Strategic Laboratory Jaqueline Goes de Jesus, Claudio Tavares Sacchi, Fabiana Cristina Pereira dos Santos, Ingra Morales Claro, Fl�via Cristina da Silva Sales, Claudia Regina Gon�alves, Joshua Quick, Maria do Carmo Sampaio Tavares Timenetsky, Nicholas James Loman, Andrew Rambaut, Ester Cerdeira Sabino, Nuno Rodrigues Faria
EPI_ISL_414023 hCoV-19/Switzerland/VD5615/2020 Europe / Switzerland / Vaud 01/03/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_414022 hCoV-19/Switzerland/GE9586/2020 Europe / Switzerland / Geneva 27/02/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_414021 hCoV-19/Switzerland/BL0902/2020 Europe / Switzerland / Basel 27/02/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_414020 hCoV-19/Switzerland/GE5373/2020 Europe / Switzerland / Geneva 27/02/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_414019 hCoV-19/Switzerland/GE3121/2020 Europe / Switzerland / Geneva 27/02/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_414005 hCoV-19/England/200940527/2020 Europe / United Kingdom / England 25/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414006 hCoV-19/England/200990724/2020 Europe / United Kingdom / England 28/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414007 hCoV-19/England/200990725/2020 Europe / United Kingdom / England 28/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414008 hCoV-19/England/200960041/2020 Europe / United Kingdom / England 27/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414009 hCoV-19/England/200960515/2020 Europe / United Kingdom / England 25/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414017 hCoV-19/Brazil/SPBR-04/2020 South America / Brazil / Sao Paulo / Sao Paulo 04/03/2020 Hospital S�o Joaquim Beneficencia Portuguesa Instituto Adolfo Lutz, Interdiciplinary Procedures Center, Strategic Laboratory Claudio Tavares Sacchi, Claudia Regina Gon�alves, Fabiana Cristina Pereira dos Santos, Carlos Henrique Camargo, Maria do Carmo Sampaito Tavares Timenetsky, Daniela Bernardes Borges da Silva, Terezinha Maria de Paiva, Ester Cerdeira Sabino
EPI_ISL_414010 hCoV-19/England/200981386/2020 Europe / United Kingdom / England 26/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414011 hCoV-19/England/200990006/2020 Europe / United Kingdom / England 26/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414015 hCoV-19/Brazil/SPBR-06/2020 South America / Brazil / Sao Paulo / Sao Paulo 29/02/2020 Hospital S�o Joaquim Beneficencia Portuguesa Instituto Adolfo Lutz, Interdiciplinary Procedures Center, Strategic Laboratory Claudio Tavares Sacchi, Claudia Regina Gon�alves, SimoneGuadagnucci Morillo, Carlos Henrique Camargo, Maria do Carmo Sampaito Tavares Timenetsky, Fabiana Cristina Pereira dos Santos Terezinha Maria de Paiva, Ester Cerdeira Sabino
EPI_ISL_414012 hCoV-19/England/200990723/2020 Europe / United Kingdom / England 27/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414013 hCoV-19/England/201000003/2020 Europe / United Kingdom / England 01/03/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414014 hCoV-19/Brazil/SPBR-03/2020 South America / Brazil / Sao Paulo / Sao Paulo 02/03/2020 Hospital Israelita Albert Einstein Instituto Adolfo Lutz, Interdiciplinary Procedures Center, Strategic Laboratory Claudio Tavares Sacchi, Claudia Regina Gon�alves, Katia Correia dos Santos, Carlos Henrique Camargo, Maria do Carmo Sampaito Tavares Timenetsky, Terezinha Maria de Paiva, Ester Cerdeira Sabino
EPI_ISL_414016 hCoV-19/Brazil/SPBR-05/2020 South America / Brazil / Sao Paulo / Sao Paulo 29/02/2020 Hospital S�o Joaquim Beneficencia Portuguesa Instituto Adolfo Lutz, Interdiciplinary Procedures Center, Strategic Laboratory Claudio Tavares Sacchi, Claudia Regina Gon�alves, Audrey Cilli, Carlos Henrique Camargo, Maria do Carmo Sampaito Tavares Timenetsky, Daniela Bernardes Borges da Silva, Terezinha Maria de Paiva, Ester Cerdeira Sabino
EPI_ISL_413996 hCoV-19/Switzerland/TI9486/2020 Europe / Switzerland / Tessin 24/02/2020 Laboratoire de Virologie, HUG Swiss National Reference Centre for Influenza LAUBSCHER Florian et al.
EPI_ISL_413691 hCoV-19/China/WF0001/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413692 hCoV-19/China/WF0002/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413693 hCoV-19/China/WF0003/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413694 hCoV-19/China/WF0004/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413697 hCoV-19/China/WF0012/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413711 hCoV-19/China/WF0014/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413729 hCoV-19/China/WF0015/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413748 hCoV-19/China/WF0018/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413749 hCoV-19/China/WF0019/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413750 hCoV-19/China/WF0020/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413751 hCoV-19/China/WF0021/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413753 hCoV-19/China/WF0024/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413761 hCoV-19/China/WF0026/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413791 hCoV-19/China/WF0028/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413809 hCoV-19/China/WF0029/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413695 hCoV-19/China/WF0006/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413696 hCoV-19/China/WF0009/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413747 hCoV-19/China/WF0017/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413752 hCoV-19/China/WF0023/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413863 hCoV-19/Guangdong/GD2020087-P0008/2020 Asia / China / Guangdong 01/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413862 hCoV-19/Guangdong/GD2020086-P0021/2020 Asia / China / Guangdong 01/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413861 hCoV-19/Guangdong/GD2020080-P0010/2020 Asia / China / Guangdong 01/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413860 hCoV-19/Guangdong/2020XN4273-P0036/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413858 hCoV-19/Guangdong/2020XN4459-P0041/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413857 hCoV-19/Guangdong/2020XN4448-P0002/2020 Asia / China / Guangdong 31/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413856 hCoV-19/Guangdong/GD2020233-P0027/2020 Asia / China / Guangdong 07/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413854 hCoV-19/Guangdong/2020XN4475-P0042/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413853 hCoV-19/Guangdong/2020XN4243-P0035/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413852 hCoV-19/Guangdong/2020XN4433-P0040/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413875 hCoV-19/Guangdong/GDFS2020052-P0025/2020 Asia / China / Guangdong 10/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413884 hCoV-19/Guangdong/GD2020115-P0009/2020 Asia / China / Guangdong 01/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413922 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC5/2020 North America / USA / California / San Francisco 05/03/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413926 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC8/2020 North America / USA / California / San Francisco 05/03/2020 California Department of Public Health Chiu Laboratory UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Guixia Yu, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara, Alicia Sotomayor-Gonzalez, Allan Gopez, Wei Gu, Steve Miller, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413872 hCoV-19/Guangdong/SZ-N59-P0049/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413874 hCoV-19/Guangdong/GDFS2020127-P0026/2020 Asia / China / Guangdong 12/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413882 hCoV-19/Guangdong/GD2020139-P0007/2020 Asia / China / Guangdong 02/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413888 hCoV-19/Guangdong/2020XN4239-P0034/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413889 hCoV-19/Guangdong/2020XN4291-P0038/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413866 hCoV-19/Guangdong/GDSZ202008-P0020/2020 Asia / China / Guangdong 05/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413850 hCoV-19/Guangdong/GDFS2020054-P0005/2020 Asia / China / Guangdong 10/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413859 hCoV-19/Guangdong/2020XN4276-P0037/2020 Asia / China / Guangdong 31/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413869 hCoV-19/Guangdong/FS-S42-P0046/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health ?Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413855 hCoV-19/Guangdong/GD2020234-P0023/2020 Asia / China / Guangdong 07/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413864 hCoV-19/Guangdong/GD2020246-P0028/2020 Asia / China / Guangdong 09/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413867 hCoV-19/Guangdong/GDSZ202015-P0019/2020 Asia / China / Guangdong 05/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413851 hCoV-19/Guangdong/2020XN4373-P0039/2020 Asia / China / Guangdong 30/01/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413585 hCoV-19/Netherlands/Tilburg_/2020 Europe / Netherlands / Tilburg 2020 unknown Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413586 hCoV-19/Netherlands/Tilburg_1363354/2020 Europe / Netherlands / Tilburg 27/02/2020 Foundation Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413578 hCoV-19/Netherlands/Nieuwendijk_1363582/2020 Europe / Netherlands / Nieuwendijk 01/03/2020 ErasmusMC Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413576 hCoV-19/Netherlands/Loon_op_zand_1363512/2020 Europe / Netherlands / Loon op zand 29/02/2020 RIVM Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413575 hCoV-19/NetherlandsL/Houten_1363498/2020 Europe / Netherlands / Houten 29/02/2020 RIVM Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413571 hCoV-19/Netherlands/Eindhoven_1363782/2020 Europe / Netherlands / Eindhoven 02/03/2020 MHC Brabant Zuidoost Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413569 hCoV-19/Netherlands/Delft_1363424/2020 Europe / Netherlands / Delft 28/02/2020 RIVM Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413568 hCoV-19/Netherlands/Dalen_1363624/2020 Europe / Netherlands / Dalen 01/03/2020 MHC Drente Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413574 hCoV-19/Netherlands/Helmond_1363548/2020 Europe / Netherlands / Helmond 29/02/2020 MHC West-Brabant Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413567 hCoV-19/Netherlands/Coevorden_1363618/2020 Europe / Netherlands / Coevorden 2020 Unknown Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413565 hCoV-19/Netherlands/Berlicum_1363564/2020 Europe / Netherlands / Berlicum 24/02/2020 Foundation Pamm Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413570 hCoV-19/Netherlands/Diemen_1363454/2020 Europe / Netherlands / Diemen 28/02/2020 RIVM Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413564 hCoV-19/Netherlands/Andel_1365066/2020 Europe / Netherlands / Andel 01/03/2020 MHC West-Brabant Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413588 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_1363564/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 01/03/2020 MHC Utrecht Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413550 hCoV-19/Nigeria/Lagos01/2020 Africa / Nigeria / Lagos 27/02/2020 Centre for Human and Zoonotic Virology (CHAZVY), College of Medicine University of Lagos/Lagos University Teaching Hospital (LUTH), part of the Laboratory Network of the Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases (ACEGID), Redeemer's University, Ede, Osun State, Nigeria Oluniyi P.E., Ajogbasile F.V., Kayode A., Oguzie J., Folarin O.A., Ihekweazu C. Happi C.T.
EPI_ISL_408512 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-envF54/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Beiwei Ye, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408511 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-envF13/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Beiwei Ye, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_414040 hCoV-19/England/200641094/2020 Europe / United Kingdom / England 05/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414041 hCoV-19/England/200690245/2020 Europe / United Kingdom / England 08/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414042 hCoV-19/England/200690300/2020 Europe / United Kingdom / England 08/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414043 hCoV-19/England/200690306/2020 Europe / United Kingdom / England 07/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414044 hCoV-19/England/200690756/2020 Europe / United Kingdom / England 08/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_413592 hCoV-19/Taiwan/NTU03/2020 Asia / Taiwan / Taipei 02/03/2020 Department of Laboratory Medicine, National Taiwan University Hospital Microbial Genomics Core Lab, National Taiwan University Centers of Genomic and Precision Medicine Shiou-Hwei Yeh, You-Yu Lin, Ya-Yun Lai, Chiao-Ling Li, Shan-Chwen Chang, Pei-Jer Chen, Sui-Yuan Chang
EPI_ISL_413893 hCoV-19/Guangdong/FS-S50-P0053/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413902 hCoV-19/Guangdong/JM-S1-P0062/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413887 hCoV-19/Guangdong/GD2020085-P0043/2020 Asia / China / Guangdong 01/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413885 hCoV-19/Guangdong/GD2020016-P0011/2020 Asia / China / Guangdong 01/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413886 hCoV-19/Guangdong/GD2020012-P0022/2020 Asia / China / Guangdong 01/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413895 hCoV-19/Guangdong/DG-S6-P0055/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413901 hCoV-19/Guangdong/ZQ-S2-P0061/2020 Asia / China /Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413890 hCoV-19/Guangdong/FS-S34-P0015/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413891 hCoV-19/Guangdong/FS-S29-P0051/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413899 hCoV-19/Guangdong/ZH-N22-P0059/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413865 hCoV-19/Guangdong/GDSZ202013-P0014/2020 Asia / China / Guangdong 05/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413877 hCoV-19/Guangdong/GD2020241-P0013/2020 Asia / China / Guangdong 09/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413876 hCoV-19/Guangdong/GDFS2020056-P0044/2020 Asia / China / Guangdong 10/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413898 hCoV-19/Guangdong/ZH-S33-P0058/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413881 hCoV-19/Guangdong/GDSZ202009-P0032/2020 Asia / China / Guangdong 05/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413878 hCoV-19/Guangdong/GD2020258-P0018/2020 Asia / China / Guangdong 09/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413892 hCoV-19/Guangdong/FS-S30-P0052/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413894 hCoV-19/Guangdong/DG-S2-P0054/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413900 hCoV-19/Guangdong/ZS-S6-P0060/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413880 hCoV-19/Guangdong/GD2020227-P0029/2020 Asia / China / Guangdong 05/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413897 hCoV-19/Guangdong/SZ-N128-P0057/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413896 hCoV-19/Guangdong/DG-S41-P0056/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413879 hCoV-19/Guangdong/GDSZ202004-P0004/2020 Asia / China / Guangdong 05/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_414373 hCoV-19/Iran/Qom257540/2020 Asia / Iran / Qom 16/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Kaveh Sadeghi, Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Ahmad Nejati, Najmeh Parhizghari, Soad Ghabeshi and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_414372 hCoV-19/Iran/Qom257524/2020 Asia / Iran / Qom 17/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Kaveh Sadeghi, Fatemeh Ajaminejad, Fatemeh Saadatmand and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_414374 hCoV-19/Iran/Qom257526/2020 Asia / Iran / Qom 17/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Kaveh Sadeghi, Saeedeh Mahfozi, Simin Abbasi and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_413870 hCoV-19/Guangdong/FS-S48-P0047/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413873 hCoV-19/Guangdong/GZ-S6-P0050/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413868 hCoV-19/Guangdong/DG-S9-P0045/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413883 hCoV-19/Guangdong/GD2020134-P0031/2020 Asia / China / Guangdong 02/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_413871 hCoV-19/Guangdong/MM-S1-P0048/2020 Asia / China / Guangdong 28/02/2020 Guangdong Provincial Institution of Public Health, Guangdong Provinical Center for Disease Control and Prevention Guangdong Provincial Institution of Public Health Jing Lu, Louis du Plessis, Liu Zhe, Jiufeng Sun, Sarah Fran�ois, Huifang Lin, Moritz Kraemer, Jingju Peng, Qianlin Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chuming Liang, Tao Liu, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Kang Min, Song Tie, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Nuno Faria, Josh Quick, Andrew Rambaut, Verity Hill, Wenjun Ma, Nick Loman, Oliver Pybus, Changwen Ke
EPI_ISL_412965 hCoV-19/Canada/BC_37_0-2/2020 North America / Canada / British Columbia 16/02/2020 BCCDC Public Health Laboratory BCCDC Public Health Laboratory Harrigan, Prystajecky, Krajden, Lee, Kamelian, Lapointe, Choi, Hoang, Sekirov, Levett, Tyson, Loman, Quick, Li, Gilmour
EPI_ISL_410544 hCoV-19/pangolin/Guangdong/P2S/2019 Asia / China / Guangdong 2019 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410543 hCoV-19/pangolin/Guangxi/P3B/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_408978 hCoV-19/Wuhan/WH05/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 07/02/2020 Wuhan Fourth Hospital Beijing Genomics Institute (BGI) Weijun Chen
EPI_ISL_406799 hCoV-19/Wuhan/WH02/2019 Asia / China / Wuhan 31/12/2019 General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_414375 hCoV-19/Indonesia/NIHRD651/2020 Asia / Indonesia / Depok 01/03/2020 National Institute of Health Research and Development National Institute of Health Research and Development Setiawaty,V; Subangkit; Puspa,KD; Ikawati,HD; Nugraha, AA; Susilarini, NK; Agustiningsih; Ramadhany,R; Pratiwi,E; Hariastuti,NI; Kurniawati,J; Pawestri,HA; Siswanto
EPI_ISL_413219 hCoV-19/Indonesia/NIHRD-N206/2020 Asia / Indonesia / West Java / Indramayu 02/03/2020 National Institute of Health Research and Development National Institute of Health Research and Development Setiawaty,V; Subangkit; Pawestri,HA; Puspa,KD; Ikawati,HD; Nugraha,AA; Hariastuti,NI; Ramadhany,R; Susilarini,NK; Pratiwi,E; Agustiningsih; Kurniawati,J; Siswanto
EPI_ISL_408485 hCoV-19/Beijing/IVDC-BJ-005/2020 Asia / China / Beijing 18/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan,Quanyi Wang,Wenling Wang, Peihua Niu,Roujian Lu,Yang Pan,Xiang Zhao,Baoying Huang,Li Zhao,Fei Ye,Wenbo Xu,George F. Gao,Guizhen Wu
EPI_ISL_408513 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-envB5/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Beiwei Ye, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408483 hCoV-19/Shanghai/IVDC-SH-001/2020 Asia / China / Shanghai 20/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan?Zhen Teng,Xiang Zhao?Wenling Wang? Peihua Niu?Roujian Lu,Chongshan Li,Baoying Huang?Li Zhao?Fei Ye?Wenbo Xu?George F. Gao?Guizhen Wu
EPI_ISL_408487 hCoV-19/Henan/IVDC-HeN-002/2020 Asia / China / Henan / Zhengzhou 20/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, China CDC Wenjie Tan, Jin Xu, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Xueyong Huang, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_402124 hCoV-19/Wuhan/WIV04/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_402123 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 24/12/2019 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_402120 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-04/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 01/01/2020 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC Wenjie Tan?Xiang Zhao?Wenling Wang?Xuejun Ma?Yongzhong Jiang?Roujian Lu?Ji Wang?Weimin Zhou?Peihua Niu?Peipei Liu?Faxian Zhan?Weifeng Shi?Baoying Huang?Jun Liu?Li Zhao?Yao Meng?Xiaozhou He?Fei Ye?Na Zhu?Yang Li?Jing Chen?Wenbo Xu?George F. Gao?Guizhen Wu
EPI_ISL_402119 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC Wenjie Tan?Xiang Zhao?Wenling Wang?Xuejun Ma?Yongzhong Jiang?Roujian Lu, Ji Wang, Weimin Zhou?Peihua Niu?Peipei Liu?Faxian Zhan?Weifeng Shi?Baoying Huang?Jun Liu?Li Zhao?Yao Meng?Xiaozhou He?Fei Ye?Na Zhu?Yang Li?Jing Chen?Wenbo Xu?George F. Gao?Guizhen Wu
EPI_ISL_402121 hCoV-19/Wuhan/IVDC-HB-05/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC Wenjie Tan?Xuejun Ma?Xiang Zhao?Wenling Wang?Yongzhong Jiang?Roujian Lu?Ji Wang?Peihua Niu, Weimin Zhou, Faxian Zhan?Weifeng Shi?Baoying Huang?Jun Liu?Li Zhao?Yao Meng?Fei Ye?Na Zhu, Xiaozhou He?Peipei Liu, Yang Li?Jing Chen?Wenbo Xu?George F. Gao?Guizhen Wu
EPI_ISL_402128 hCoV-19/Wuhan/WIV05/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_402125 hCoV-19/Wuhan-Hu-1/2019 Asia / China 31/12/2019 unknown National Institute for Communicable Disease Control and Prevention (ICDC) Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC) Zhang,Y.-Z., Wu,F., Chen,Y.-M., Pei,Y.-Y., Xu,L., Wang,W., Zhao,S., Yu,B., Hu,Y., Tao,Z.-W., Song,Z.-G., Tian,J.-H., Zhang,Y.-L., Liu,Y., Zheng,J.-J., Dai,F.-H., Wang,Q.-M., She,J.-L. and Zhu,T.-Y.
EPI_ISL_402126 hCoV-19/Kanagawa/1/2020 Asia / Japan / Kanagawa 14/01/2020 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Naganori Nao, Kazuya Shirato, Shutoku Matsuyama, Makoto Takeda
EPI_ISL_403962 hCoV-19/Nonthaburi/61/2020 Asia / Thailand / Nonthaburi 08/01/2020 Bamrasnaradura Hospital 1. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand 2. Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases - Health Science Centre 3. Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand Pilailuk,Okada; Siripaporn,Phuygun; Thanutsapa,Thanadachakul; Supaporn,Wacharapluesadee; Sittiporn,Parnmen; Warawan,Wongboot; Sunthareeya,Waicharoen; Rome,Buathong; Malinee,Chittaganpitch; Nanthawan,Mekha
EPI_ISL_403963 hCoV-19/Nonthaburi/74/2020 Asia / Thailand / Nonthaburi 13/01/2020 Bamrasnaradura Hospital 1. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand 2. Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases - Health Science Centre 3. Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand Pilailuk,Okada; Siripaporn,Phuygun; Thanutsapa,Thanadachakul; Supaporn,Wacharapluesadee; Sittiporn,Parnmen; Warawan,Wongboot; Sunthareeya,Waicharoen; Rome,Buathong; Malinee,Chittaganpitch; Nanthawan,Mekha
EPI_ISL_402127 hCoV-19/Wuhan/WIV02/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 30/12/2019 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_414371 hCoV-19/Iran/Qom257039/2020 Asia / Iran /Qom 16/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Jila Yavarian, Kaveh Sadeghi, Nastaran Ghavvami and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_414378 hCoV-19/Singapore/12/2020 Asia / Singapore 17/02/2020 National Centre for Infectious Diseases Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, Louisa Sun, David CB Lye, Yee Sin Leo, Barnaby E Young, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_414379 hCoV-19/Singapore/13/2020 Asia / Singapore 18/02/2020 National Centre for Infectious Diseases Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, David CB Lye, Yee Sin Leo, Barnaby E Young, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_414380 hCoV-19/Singapore/14/2020 Asia / Singapore 19/02/2020 National Centre for Infectious Diseases Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, David CB Lye, Yee Sin Leo, Barnaby E Young, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_414469 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_11/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414471 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_14/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 05/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414470 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_13/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414466 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_6/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414467 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_7/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 05/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414468 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_8/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414465 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_5/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414464 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_14/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414463 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_13/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414461 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_6/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414462 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_12/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414460 hCoV-19/Netherlands/Overijssel_2/2020 Europe / Netherlands / Overijssel 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414459 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_19/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414456 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_16/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414458 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_18/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 05/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414457 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_17/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414453 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_13/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414455 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_15/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414454 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_14/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 05/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414450 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_4/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414452 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_12/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414451 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_6/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414449 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_2/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414448 hCoV-19/Netherlands/Limburg_5/2020 Europe / Netherlands / Limburg 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414446 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_10/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414444 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_1/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 02/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414442 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_10/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414445 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_9/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414443 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_11/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414441 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_8/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414440 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_7/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414439 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_5/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 02/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414438 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_4/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414437 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_3/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414436 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_2/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414434 hCoV-19/Netherlands/Overijssel_1/2020 Europe / Netherlands / Overijssel 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414435 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_1/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414433 hCoV-19/Netherlands/NoordHolland_1/2020 Europe / Netherlands / Noord Holland 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414431 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_10/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 02/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414432 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_11/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 02/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414430 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_5/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 05/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414427 hCoV-19/Netherlands/Limburg_6/2020 Europe / Netherlands / Limburg 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414429 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_3/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 02/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414428 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_1/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 02/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414426 hCoV-19/Netherlands/Limburg_4/2020 Europe / Netherlands / Limburg 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414425 hCoV-19/Netherlands/Limburg_3/2020 Europe / Netherlands / Limburg 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414424 hCoV-19/Netherlands/Limburg_2/2020 Europe / Netherlands / Limburg 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414423 hCoV-19/Netherlands/Gelderland_1/2020 Europe / Netherlands / Gelderland 02/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414414 hCoV-19/Australia/QLD09/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 29/02/2020 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Bixing Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore
EPI_ISL_414475 hCoV-19/Iran/12Bj/2020 Asia / Iran / Tehran 01/03/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Jila Yavarian, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Ahmad Nejati, Simin Abbasi and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_414476 hCoV-19/USA/NY1-PV08001/2020 North America / USA / New York 29/02/2020 MSHS Clinical Microbiology Laboratories MSHS Pathogen Surveillance Program Gopi Patel, Emilia Sordillo, Melissa Gitman, Alberto Paniz-mondolfi, Matthew Hernandez, Shelcie Fabre, Jose Polanco, Ana Sylvia Gonzalez-Reiche, Zenab Khan, Nancy Francoeur, Melissa Smith, Robert Sebra, Lisa Miorin, Wen-chun Liu, Randy Albrecht, Judith Aberg, Florian Krammer, Adolfo Garcia-Sarstre, Viviana Simon, Harm van Bakel
EPI_ISL_414477 hCoV-19/Czech Republic/951/2020 Europe / Czech Republic / Usti nad Labem 01/03/2020 The National Institute of Public Health Center for Epidemiology and Microbiology State Veterinary Institute Prague Alexander Nagy, Oldrich Bartos, Helena Jirincova, Klara Labska, Ludmila Novakova, Olga Storkanova, Dusan Trnka, Jaromira Vecerova
EPI_ISL_414479 hCoV-19/USA/CruiseA-19/2020 North America / USA 18/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Krista Queen, Clinton R. Paden, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_414480 hCoV-19/USA/CruiseA-21/2020 North America / USA 21/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Krista Queen, Clinton R. Paden, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_414481 hCoV-19/USA/CruiseA-22/2020 North America / USA 21/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Krista Queen, Clinton R. Paden, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_414482 hCoV-19/USA/CruiseA-23/2020 North America / USA 18/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_414483 hCoV-19/USA/CruiseA-24/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_414484 hCoV-19/USA/CruiseA-25/2020 North America / USA 17/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_414485 hCoV-19/USA/CruiseA-26/2020 North America / USA 24/02/2020 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413455 hCoV-19/USA/WA4-UW2/2020 North America / USA / Washington 28/02/2020 Washington State Public Health Lab University of Washington Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Arun Nalla, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413025 hCoV-19/USA/WA3-UW1/2020 North America / USA / Washington 27/02/2020 Harborview Medical Center UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Arun Nalla, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413457 hCoV-19/USA/WA6-UW3/2020 North America / USA / Washington 29/02/2020 Washington State Public Health Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Arun Nalla, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413458 hCoV-19/USA/WA7-UW4/2020 North America / USA / Washington 01/03/2020 Washington State Public Health Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Arun Nalla, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413486 hCoV-19/USA/WA8-UW5/2020 North America / USA / Washington 01/03/2020 Valley Medical Center University of Washington Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Arun Nalla, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413487 hCoV-19/USA/WA9-UW6/2020 North America / USA / Washington 01/03/2020 Harborview Medical Center University of Washington Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Arun Nalla, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413563 hCoV-19/USA/WA12-UW8/2020 North America / USA / Washington 03/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413601 hCoV-19/USA/WA13-UW9/2020 North America / USA / Washington 02/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413649 hCoV-19/USA/WA14-UW10/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413650 hCoV-19/USA/WA15-UW11/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413651 hCoV-19/USA/WA16-UW12/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413652 hCoV-19/USA/WA17-UW13/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413653 hCoV-19/USA/WA18-UW14/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413562 hCoV-19/USA/WA11-UW7/2020 North America / USA / Washington 02/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414366 hCoV-19/USA/WA-UW18/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414363 hCoV-19/USA/WA-UW15/2020 North America / USA / Washington 04/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414369 hCoV-19/USA/WA-UW21/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414368 hCoV-19/USA/WA-UW20/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414367 hCoV-19/USA/WA-UW19/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414365 hCoV-19/USA/WA-UW17/2020 North America / USA / Washington 06/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414364 hCoV-19/USA/WA-UW16/2020 North America / USA / Washington 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_407071 hCoV-19/England/01/2020 Europe / United Kingdom / England 29/01/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Richard Myers, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_407073 hCoV-19/England/02/2020 Europe / United Kingdom / England 29/01/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Richard Myers, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon.
EPI_ISL_412116 hCoV-19/England/09c/2020 Europe / United Kingdom / England 09/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414027 hCoV-19/Scotland/CVR05/2020 Europe / United Kingdom / Scotland 04/03/2020 West of Scotland Specialist Virology Centre, NHSGGC MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research Emma Thomson, Antonia Ho; Kathy Smollett, Daniel Mair, Stephen Carmichael, Ana da Silva Filipe; Richard Orton, David L Robertson; Alasdair MacLean, Rory Gunson.
EPI_ISL_414026 hCoV-19/Scotland/CVR04/2020 Europe / United Kingdom / Scotland 04/03/2020 West of Scotland Specialist Virology Centre, NHSGGC MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research Emma Thomson, Antonia Ho; Kathy Smollett, Daniel Mair, Stephen Carmichael, Ana da Silva Filipe; Richard Orton, David L Robertson; Alasdair MacLean, Rory Gunson.
EPI_ISL_414025 hCoV-19/Scotland/CVR03/2020 Europe / United Kingdom / Scotland 01/03/2020 West of Scotland Specialist Virology Centre, NHSGGC MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research Emma Thomson, Antonia Ho; Kathy Smollett, Daniel Mair, Stephen Carmichael, Ana da Silva Filipe; Richard Orton, David L Robertson; Alasdair MacLean, Rory Gunson.
EPI_ISL_414024 hCoV-19/Scotland/CVR02/2020 Europe / United Kingdom / Scotland 02/03/2020 West of Scotland Specialist Virology Centre, NHSGGC MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research Emma Thomson, Antonia Ho; Kathy Smollett, Daniel Mair, Stephen Carmichael, Ana da Silva Filipe; Richard Orton, David L Robertson; Alasdair MacLean, Rory Gunson.
EPI_ISL_413221 hCoV-19/Scotland/CVR01/2020 Europe / United Kingdom / Scotland 02/03/2020 West of Scotland Specialist Virology Centre, NHSGGC MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research Emma Thomson, Antonia Ho; James Shephard, Shirin Ashraf; Kathy Smollett, Daniel Mair, Stephen Carmichael, Ana da Silva Filipe; Richard Orton, Josh Singer, David L Robertson; Andrew Rambaut; Alasdair MacLean, Rory Gunson.
EPI_ISL_414495 hCoV-19/Spain/Valencia1/2020 Europe / Spain / Comunitat Valenciana / Valencia 08/03/2020 Servicio Microbiolog�a. Hospital Cl�nico Universitario. Valencia. Sequencing and Bioinformatics Service. Molecular Epidemiology Laboratory. FISABIO-Public Health David Navarro, Maria Alma Bracho, Giuseppe D'Auria, Griselda De Marco, Neris Garcia-Gonzalez, Fernando Gonzalez-Candelas
EPI_ISL_414496 hCoV-19/Spain/Valencia2/2020 Europe / Spain / Comunitat Valenciana / Valencia 04/03/2020 Servicio Microbiologia. Hospital Clinico Universitario. Valencia. Sequencing and Bioinformatics Service. Molecular Epidemiology Laboratory. FISABIO-Public Health David Navarro, Mar�a Alma Bracho, Giuseppe D'Auria, Griselda De Marco, Neris Garcia-Gonzalez, Fernando Gonzalez-Candelas
EPI_ISL_414488 hCoV-19/Wales/PHW05/2020 Europe / United Kingdom / Wales 08/03/2020 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Joanne Watkins, Sally Corden, Tom Connor
EPI_ISL_414486 hCoV-19/Wales/PHW03/2020 Europe / United Kingdom / Wales 07/03/2020 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Joanne Watkins, Sally Corden, Tom Connor
EPI_ISL_414501 hCoV-19/England/Sheff02/2020 Europe / United Kingdom / England / Yorkshire / Sheffield 03/03/2020 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Matthew Wyles, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_414500 hCoV-19/England/Sheff01/2020 Europe / United Kingdom / England / Yorkshire / Sheffield 04/03/2020 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Matthew Wyles, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_413746 hCoV-19/China/WF0016/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_414507 hCoV-19/Germany/NRW-011/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 03/03/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_412029 hCoV-19/Hong Kong/VB20024950/2020 Asia / Hong Kong 30/01/2020 Hong Kong Department of Health The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414510 hCoV-19/Shanghai/SH01/2020 Asia / China/ Shanghai 02/02/2020 unknown Key Laboratory of Medical Molecular Virology (MOE/NHC/CAMS) Zhang,R., Yi,Z., Wang,Y., Teng,Z., Xu,W., Song,W., Cai,X., Sun,Z., Gu,C., Zhou,Y., Chen,H., Ye,R., Han,W., Zhu,Y., Feng,F., Fang,F., Li,C., Zhang,X., Qu,D., Fu,C., Xie,Y. and Yuan,Z.
EPI_ISL_414511 hCoV-19/Japan/TKYE6182/2020 Asia / Japan 2020-01 unknown Ryota Kumagai Tokyo Metropolitan Institute of Public Health Kumagai,R., Yoshida,I., Nagashima,M., Chiba,T. and Sadamasu,K.
EPI_ISL_414512 hCoV-19/Italy/NIAA05032020/2020 Europe / Italy 05/03/2020 unknown Dipartimento di Medicina e Chirurgia Genoni,A.P., Baj,A. and Rossi,A.
EPI_ISL_414513 hCoV-19/Iran/MHKN-2/2020 Asia / Iran 29/02/2020 unknown Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center Karbalaie Niya,M.H., Laali,A., Tabibzadeh,A., Safarnezhad Tameshkel,F., Zamani,F., Sohrabi,M.R., Ranjbar,M., Savaj,S., Rezaie,N., Ajdarkosh,H., Keyvani,H., Khoonsari,M., Ameli,M., Nikkhah,M., Ghanbari,B., Faraji,A., Jamshidi Makiani,M. and Roham,M.
EPI_ISL_414514 hCoV-19/Iran/MKHN-4/2020 Asia / Iran 29/02/2020 unknown Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center Karbalaie Niya,M.H., Laali,A., Tabibzadeh,A., Safarnezhad Tameshkel,F., Zamani,F., Sohrabi,M.R., Ranjbar,M., Savaj,S., Rezaie,N., Ajdarkosh,H., Keyvani,H., Khoonsari,M., Ameli,M., Nikkhah,M., Ghanbari,B., Faraji,A., Jamshidi Makiani,M. and Roham,M.
EPI_ISL_414515 hCoV-19/India/341/2020 Asia / India 29/02/2020 unknown Biotechnology, National Centre for Disease Control Kumar,P., Dhar,M., Vashistha,H., Singh,P., Sharma,U., Singh,S., Saini,N., Lall,H., Bala,M., Singh,S.K. and Rakshit,P.
EPI_ISL_414516 hCoV-19/Iran/mehr1/2020 Asia / Iran 29/02/2020 unknown Molecular Pathology Hamedi Asl,D., Soleimani,M., Mirzapour,M., Shabadori,A. and Kamali,M.
EPI_ISL_414517 hCoV-19/Hong Kong/case90_VM20002907/2020 Asia / Hong Kong 25/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414519 hCoV-19/Hong Kong/case85_VM20002868/2020 Asia / Hong Kong 24/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412873 hCoV-19/South Korea/KCDC24/2020 Asia / South Korea / Chungcheongnam-do 06/02/2020 Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Jeong-Min Kim, Yoon-Seok Chung, Namjoo Lee, Mi-Seon Kim, Sang Hee Woo, Hye-Jun Jo, Sehee Park, Heui Man Kim, Myung Guk Han
EPI_ISL_412872 hCoV-19/South Korea/KCDC12/2020 Asia / South Korea / Gyeonggi-do 01/02/2020 Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Jeong-Min Kim, Yoon-Seok Chung, Namjoo Lee, Mi-Seon Kim, Sang Hee Woo, Hye-Jun Jo, Sehee Park, Heui Man Kim, Myung Guk Han
EPI_ISL_412871 hCoV-19/South Korea/KCDC07/2020 Asia / South Korea / Seoul 31/01/2020 Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Jeong-Min Kim, Yoon-Seok Chung, Namjoo Lee, Mi-Seon Kim, Sang Hee Woo, Hye-Jun Jo, Sehee Park, Heui Man Kim, Myung Guk Han
EPI_ISL_412870 hCoV-19/South Korea/KCDC06/2020 Asia / South Korea/ Seoul 30/01/2020 Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Jeong-Min Kim, Yoon-Seok Chung, Namjoo Lee, Mi-Seon Kim, Sang Hee Woo, Hye-Jun Jo, Sehee Park, Heui Man Kim, Myung Guk Han
EPI_ISL_412869 hCoV-19/South Korea/KCDC05/2020 Asia / South Korea /Seoul 30/01/2020 Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Division of Viral Diseases, Center for Laboratory Control of Infectious Diseases, Korea Centers for Diseases Control and Prevention Jeong-Min Kim, Yoon-Seok Chung, Namjoo Lee, Mi-Seon Kim, Sang Hee Woo, Hye-Jun Jo, Sehee Park, Heui Man Kim, Myung Guk Han
EPI_ISL_414522 hCoV-19/England/200990002/2020 Europe / United Kingdom / England 28/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414523 hCoV-19/England/200990660/2020 Europe / United Kingdom / England 27/02/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414524 hCoV-19/England/200991076/2020 Europe / United Kingdom / England 01/03/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414525 hCoV-19/England/201040081/2020 Europe / United Kingdom / England 02/03/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414526 hCoV-19/England/201040141/2020 Europe / United Kingdom / England 03/03/2020 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_414566 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_24/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414564 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_22/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414562 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_20/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414565 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_23/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 09/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414563 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_21/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414561 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_19/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 05/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414560 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_18/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414521 hCoV-19/Germany/BavPat3/2020 Europe / Germany / Munich 02/03/2020 Bundeswehr Institute of Microbiology Bundeswehr Institute of Microbiology Mathias C Walter, Markus H Antwerpen and Roman W�lfel
EPI_ISL_414559 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_17/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 07/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414558 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_16/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414557 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_15/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414520 hCoV-19/Germany/BavPat2/2020 Europe / Germany / Munich 02/03/2020 Bundeswehr Institute of Microbiology Bundeswehr Institute of Microbiology Mathias C Walter, Markus H Antwerpen and Roman W�lfel
EPI_ISL_414556 hCoV-19/Netherlands/ZuidHolland_2/2020 Europe / Netherlands / Zuid Holland 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414555 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_16/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414553 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_14/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 09/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414554 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_15/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414552 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_13/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 07/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414550 hCoV-19/Netherlands/Overijssel_2/2020 Europe / Netherlands / Overijssel 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414551 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_12/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 07/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414549 hCoV-19/Netherlands/NoordHolland_2/2020 Europe / Netherlands / Noord Holland 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414548 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_39/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414547 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_38/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414546 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_37/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414545 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_36/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 03/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414544 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_35/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 09/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414543 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_34/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 2020-03 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414542 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_33/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 2020-03 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414540 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_31/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414541 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_32/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414539 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_30/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414538 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_29/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414537 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_28/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414536 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_27/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 08/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414533 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_24/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414535 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_26/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414534 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_25/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 06/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414532 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_23/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 05/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414531 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_22/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414530 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_21/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414529 hCoV-19/Netherlands/NoordBrabant_20/2020 Europe / Netherlands / Noord Brabant 04/03/2020 Dutch COVID-19 response team Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_414571 hCoV-19/Hong Kong/case78_VM20002849/2020 Asia / Hong Kong 22/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414569 hCoV-19/Hong Kong/case52_VM20002582/2020 Asia / Hong Kong 12/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414528 hCoV-19/Hong Kong/case48_VM20002507/2020 Asia / Hong Kong 10/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414527 hCoV-19/Hong Kong/case42_VM20002493/2020 Asia / Hong Kong 09/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414568 hCoV-19/Iran/113-2/2020 Asia / Iran / Qom 19/02/2020 Pasteur Institute of Iran Pasteur Institute of Iran Arash Arashkia, Kayhan Azadmanesh, Mohammad Hassan Pouriayevali, Tahmineh Jalali, Zahra Ahmadi, Mohammad Sadegh Shams Nosrati, Ali Maleki, Zabihollah Shoja, Sanam Azad-Mazjiri, Neda Amin, Mehdi Rohani, Saber Esmaeili, Ahmad Ghasemi, Amir Hesam Nemati, Ahmad Mahmoudi, Zahra Fereydouni, Mahsa Tavakolirad, Tahereh Mohammadi, Sahar Khakifirouz, Mehdi Fazlalipour, Maryam Rostamtabar, Arezoo Parikhani, Hesam Karimi, Kazem Baesi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mahmood Barati, Mohammad Reza Asadi Karam, Mehri Habibi, Fatemeh Fotouhi-Chahooki, Neda Afzali, Ali Torabi, Azita Eshratkhah mohammadnejad, Seyedeh Sahar Bathaeian, Mina Bahri, Mohamad Mahdi Mortazavipour, Seyedeh Atefe Hosseini, Farideh Niknam, Parastoo Yekta Sanati, Hadiseh Shokouhi, Azam Amirian, Afsaneh zokaei, Hajarossadat Ghaderi, Mahboobeh Rafigh, Elmira Vadaye kheiri, Akram Agharezaei, Akram Abouie Mehrizi, seyedeh Zahra Moravej, Mostafa Salehi-Vaziri
EPI_ISL_414573 hCoV-19/Iran/137-2/2020 Asia / Iran / Tehran 20/02/2020 Pasteur Institute of Iran Pasteur Institute of Iran Arash Arashkia, Kayhan Azadmanesh, Mohammad Hassan Pouriayevali, Tahmineh Jalali, Zahra Ahmadi, Mohammad Sadegh Shams Nosrati, Ali Maleki, Zabihollah Shoja, Sanam Azad-Mazjiri, Neda Amin, Mehdi Rohani, Saber Esmaeili, Ahmad Ghasemi, Amir Hesam Nemati, Ahmad Mahmoudi, Zahra Fereydouni, Mahsa Tavakolirad, Tahereh Mohammadi, Sahar Khakifirouz, Mehdi Fazlalipour, Maryam Rostamtabar, Arezoo Parikhani, Hesam Karimi, Kazem Baesi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mahmood Barati, Mohammad Reza Asadi Karam, Mehri Habibi, Fatemeh Fotouhi-Chahooki, Neda Afzali, Ali Torabi, Azita Eshratkhah mohammadnejad, Seyedeh Sahar Bathaeian, Mina Bahri, Mohamad Mahdi Mortazavipour, Seyedeh Atefe Hosseini, Farideh Niknam, Parastoo Yekta Sanati, Hadiseh Shokouhi, Azam Amirian, Afsaneh zokaei, Hajarossadat Ghaderi, Mahboobeh Rafigh, Elmira Vadaye kheiri, Akram Agharezaei, Akram Abouie Mehrizi, seyedeh Zahra Moravej, Mostafa Salehi-Vaziri
EPI_ISL_414575 hCoV-19/Iran/113-1/2020 Asia / Iran / Qom 19/02/2020 Pasteur Institute of Iran Pasteur Institute of Iran Arash Arashkia, Kayhan Azadmanesh, Mohammad Hassan Pouriayevali, Tahmineh Jalali, Zahra Ahmadi, Mohammad Sadegh Shams Nosrati, Ali Maleki, Zabihollah Shoja, Sanam Azad-Mazjiri, Neda Amin, Mehdi Rohani, Saber Esmaeili, Ahmad Ghasemi, Amir Hesam Nemati, Ahmad Mahmoudi, Zahra Fereydouni, Mahsa Tavakolirad, Tahereh Mohammadi, Sahar Khakifirouz, Mehdi Fazlalipour, Maryam Rostamtabar, Arezoo Parikhani, Hesam Karimi, Kazem Baesi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mahmood Barati, Mohammad Reza Asadi Karam, Mehri Habibi, Fatemeh Fotouhi-Chahooki, Neda Afzali, Ali Torabi, Azita Eshratkhah mohammadnejad, Seyedeh Sahar Bathaeian, Mina Bahri, Mohamad Mahdi Mortazavipour, Seyedeh Atefe Hosseini, Farideh Niknam, Parastoo Yekta Sanati, Hadiseh Shokouhi, Azam Amirian, Afsaneh zokaei, Hajarossadat Ghaderi, Mahboobeh Rafigh, Elmira Vadaye kheiri, Mina Agharezaei, Akram Abouie Mehrizi, seyedeh Zahra Moravej, Mostafa Salehi-Vaziri
EPI_ISL_414577 hCoV-19/Chile/Talca-1/2020 South America / Chile / Talca 02/03/2020 Hospital de Talca, Chile Instituto de Salud Publica de Chile Andr�s E. Castillo, B�rbara Parra, Paz Tapia, Alejandra Acevedo, Jaime Lagos, Winston Andrade, Loredana Arata, Gabriel Leal, Gisselle Barra, Carolina Tambley, Javier Tognarelli, Patricia Bustos, Soledad Ulloa, Rodrigo Fasce, Jorge Fern�ndez.
EPI_ISL_414580 hCoV-19/Chile/Santiago-2/2020 South America / Chile / Santiago 05/03/2020 Clinica Santa Maria, Santiago, Chile Instituto de Salud Publica de Chile Andr�s E. Castillo, B�rbara Parra, Paz Tapia, Alejandra Acevedo, Jaime Lagos, Winston Andrade, Loredana Arata, Gabriel Leal, Gisselle Barra, Carolina Tambley, Javier Tognarelli, Patricia Bustos, Soledad Ulloa, Rodrigo Fasce, Jorge Fern�ndez.
EPI_ISL_414588 hCoV-19/USA/MN1-MDH1/2020 North America / USA / Minnesota 05/03/2020 Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Matt Plumb, Jake Garfin and Xiong Wang
EPI_ISL_414589 hCoV-19/USA/MN2-MDH2/2020 North America / USA / Minnesota 07/03/2020 Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Matt Plumb, Jake Garfin and Xiong Wang
EPI_ISL_414590 hCoV-19/USA/MN3-MDH3/2020 North America / USA / Minnesota 09/03/2020 Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Matt Plumb, Jake Garfin and Xiong Wang
EPI_ISL_414585 hCoV-19/Ireland/Limerick-19933/2020 Europe / Ireland / Limerick 03/03/2020 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_414584 hCoV-19/Ireland/Dublin-19072/2020 Europe / Ireland / Dublin 02/03/2020 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_414586 hCoV-19/Ireland/Limerick-19934/2020 Europe / Ireland / Limerick 03/03/2020 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_414587 hCoV-19/Ireland/Limerick-19935/2020 Europe / Ireland / Limerick 03/03/2020 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_414567 hCoV-19/Hong Kong/case49_VM20002508/2020 Asia / Hong Kong 10/02/2020 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414574 hCoV-19/Germany/NRW-10/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 28/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414509 hCoV-19/Germany/NRW-09/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 28/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414508 hCoV-19/Germany/NRW-08/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 27/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414506 hCoV-19/Germany/NRW-07/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 27/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414504 hCoV-19/Germany/NRW-05/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 26/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_413488 hCoV-19/Germany/NRW-01/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 28/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414497 hCoV-19/Germany/NRW-02-1/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 25/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414498 hCoV-19/Germany/NRW-03/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 26/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414499 hCoV-19/Germany/NRW-04/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 26/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414505 hCoV-19/Germany/NRW-06/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Heinsberg District 27/02/2020 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_414578 hCoV-19/Chile/Talca-2/2020 South America / Chile / Talca 04/03/2020 Hospital de Talca, Chile Instituto de Salud Publica de Chile Andr�s E. Castillo, B�rbara Parra, Paz Tapia, Alejandra Acevedo, Jaime Lagos, Winston Andrade, Loredana Arata, Gabriel Leal, Gisselle Barra, Carolina Tambley, Javier Tognarelli, Patricia Bustos, Soledad Ulloa, Rodrigo Fasce, Jorge Fern�ndez.
EPI_ISL_414579 hCoV-19/Chile/Santiago-1/2020 South America / Chile / Santiago 03/03/2020 Clinica Alemana de Santiago, Chile Instituto de Salud Publica de Chile Andr�s E. Castillo, B�rbara Parra, Paz Tapia, Alejandra Acevedo, Jaime Lagos, Winston Andrade, Loredana Arata, Gabriel Leal, Gisselle Barra, Carolina Tambley, Javier Tognarelli, Patricia Bustos, Soledad Ulloa, Rodrigo Fasce, Jorge Fern�ndez.
EPI_ISL_414597 hCoV-19/USA/WA-UW28/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 04/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414591 hCoV-19/USA/WA-UW22/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 06/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414592 hCoV-19/USA/WA-UW23/2020 North America / USA / Washington / Tacoma 06/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414593 hCoV-19/USA/WA-UW24/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414594 hCoV-19/USA/WA-UW25/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414595 hCoV-19/USA/WA-UW26/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 05/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414596 hCoV-19/USA/WA-UW27/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 04/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413904 hCoV-19/Iran/Qom255194/2020 Asia / Iran / Qom 09/02/2020 Iran National Influenza Center Iran National Influenza Center Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi,Jila Yavarian,Fatemeh AjamiNejad, Nastaran Ghavvami,Kaveh Sadeghi and Talat Mokhtari Azad
EPI_ISL_414599 hCoV-19/Italy/MBS-Cagliari-1/2020 Europe / Italy / Cagliari 2020-03 unknown Department of Surgical Sciences Scano,A., Fais,S., Loddo,M., Palmieri,G., Scioscia,R., DelRio,N.M.C., Coghe,F. and Orru,G.
EPI_ISL_410721 hCoV-19/pangolin/Guangdong/1/2019 Asia / China / Guangdong 2019 South China Agricultural University South China Agricultural University Yongyi Shen, Lihua Xiao, Wu Chen
EPI_ISL_414487 hCoV-19/Ireland/COR-20134/2020 Europe / Ireland / Cork 04/03/2020 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_414598 hCoV-19/Spain/Valencia3/2020 Europe / Spain / Comunitat Valenciana /Valencia 05/03/2020 Servicio Microbiologia, Hospital Clinico Universitario, Valencia Sequencing and Bioinformatics Service and Molecular Epidemiology Research Group. FISABIO-Public Health. David Navarro, Maria Alma Bracho, Giuseppe D'Auria, Griselda De Marco, Neris Garcia-Gonzalez, Fernando Gonzalez-Candelas
EPI_ISL_414616 hCoV-19/USA/WA-UW29/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 08/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414621 hCoV-19/USA/WA-UW34/2020 North America / USA / Washington / Kirkland 08/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414622 hCoV-19/USA/WA-UW35/2020 North America / USA / Washington / Seattle 08/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414630 hCoV-19/France/HF1871/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 03/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414629 hCoV-19/France/HF1870/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 03/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414628 hCoV-19/France/HF1805/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 02/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414627 hCoV-19/France/HF1795/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 02/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414631 hCoV-19/France/GE1973/2020 Europe / France / Grand-Est / Reims 04/03/2020 H�pital Robert Debr� Laboratoire de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Laurent Andreoletti
EPI_ISL_414632 hCoV-19/France/GE1977/2020 Europe / France / Grand-Est / Reims 04/03/2020 H�pital Robert Debr� Laboratoire de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Laurent Andreoletti
EPI_ISL_414633 hCoV-19/France/IDF1980/2020 Europe / France / Ile-de-France / Pontoise 04/03/2020 Centre Hospitalier Ren� Dubois Laboratoire de Microbiologie - B�t A National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Pascale Martres
EPI_ISL_414634 hCoV-19/France/HF1986/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 04/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414635 hCoV-19/France/HF1988/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 04/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414637 hCoV-19/France/HF1993/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 04/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414636 hCoV-19/France/HF1989/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 04/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414638 hCoV-19/France/HF1995/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 04/03/2020 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414518 hCoV-19/canine/Hong Kong/20-02756/2020 Asia / Hong Kong 26/02/2020 Tai Lung Veterinary Laboratory, Agriculture, Fisheries and Conservation Department School of Public Health, The University of Hong Kong Thomas S.H. Chung, Christopher J Brackman, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_414045 hCoV-19/Brazil-RJ/314/2020 South America / Brazil / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro 04/03/2020 LACEN RJ - Laborat�rio Central de Sa�de P�blica Noel Nutels Instituto Oswaldo Cruz FIOCRUZ - Laboratory of Respiratory Viruses and Measles (LVRS) Paola Resende, Alisson Fabri, Joilson Xavier, Sunando Roy, Fernando Motta, Aline Mattos, Milene Miranda, Cristiana Garcia, Braulia Caetano, Maria Ogrzewalska, Jonathan Lopes, Luciana Appolinario, Maria N�brega, Marilda Siqueira
EPI_ISL_414641 hCoV-19/Finland/FIN-313/2020 Europe / Finland 05/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_414642 hCoV-19/Finland/FIN-455/2020 Europe / Finland 08/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_414643 hCoV-19/Finland/FIN-508/2020 Europe / Finland 07/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_414646 hCoV-19/Finland/FIN-266/2020 Europe / Finland 04/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_414640 hCoV-19/Finland/FIN-114/2020 Europe / Finland 01/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_414645 hCoV-19/Finland/FIN-274/2020 Europe / Finland 04/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_414644 hCoV-19/Finland/FIN-318/2020 Europe / Finland 04/03/2020 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_414572 hCoV-19/Iran/133-2/2020 Asia / Iran / Tehran / Nazi Abad 20/02/2020 Pasteur Institute of Iran Pasteur Institute of Iran Arash Arashkia, Kayhan Azadmanesh, Mohammad Hassan Pouriayevali, Tahmineh Jalali, Zahra Ahmadi, Mohammad Sadegh Shams Nosrati, Ali Maleki, Zabihollah Shoja, Sanam Azad-Mazjiri, Neda Amin, Mehdi Rohani, Saber Esmaeili, Ahmad Ghasemi, Amir Hesam Nemati, Ahmad Mahmoudi, Zahra Fereydouni, Mahsa Tavakolirad, Tahereh Mohammadi, Sahar Khakifirouz, Mehdi Fazlalipour, Maryam Rostamtabar, Arezoo Parikhani, Hesam Karimi, Kazem Baesi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mahmood Barati, Mohammad Reza Asadi Karam, Mehri Habibi, Fatemeh Fotouhi-Chahooki, Neda Afzali, Ali Torabi, Azita Eshratkhah mohammadnejad, Seyedeh Sahar Bathaeian, Mina Bahri, Mohamad Mahdi Mortazavipour, Seyedeh Atefe Hosseini, Farideh Niknam, Parastoo Yekta Sanati, Hadiseh Shokouhi, Azam Amirian, Afsaneh zokaei, Hajarossadat Ghaderi, Mahboobeh Rafigh, Elmira Vadaye kheiri, Akram Agharezaei, Akram Abouie Mehrizi, seyedeh Zahra Moravej, Mostafa Salehi-Vaziri
EPI_ISL_414617 hCoV-19/USA/WA-UW30/2020 North America / USA 08/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414618 hCoV-19/USA/WA-UW31/2020 North America / USA 08/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414619 hCoV-19/USA/WA-UW32/2020 North America / USA 07/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414620 hCoV-19/USA/WA-UW33/2020 North America / USA 08/03/2020 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_414647 hCoV-19/Congo/KN-13/2020 Africa / Congo / Kinshasa 09/03/2020 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_414648 hCoV-19/USA/CA-PC101P/2020 North America / USA / California / San Diego County 11/03/2020 Andersen Lab, The Scripps Research Institute Andersen Lab, The Scripps Research Institute Mark Zeller, Catie Anderson, Emily Spender, Sarah Topol, Raphaelle Klitting, Refugio Robles-Sikisaka, Karthik Gangavarapu, Laura Nicholson, Kristian Andersen
EPI_ISL_414626 hCoV-19/France/HF1684/2020 Europe / France / Hauts de France / Cr�py en Valois 29/02/2020 unknown National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf
EPI_ISL_414625 hCoV-19/France/PL1643/2020 Europe / France / Pays de la Loire / Nantes 26/02/2020 Centre Hospitalier R�gional Universitaire de Nantes Laboratoire de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Marianne Coste-Burel
EPI_ISL_414601 hCoV-19/France/N1620/2020 Europe / France / Normandie / Rouen 27/02/2020 "Centre Hositalier Universitaire de Rouen Laboratoire de Virologie" National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Jean-Christophe Plantier
EPI_ISL_414600 hCoV-19/France/GE1583/2020 Europe / France / Grand-Est / Strasbourg 26/02/2020 Laboratoire de Virologie Institut de Virologie - INSERM U 1109 H�pitaux Universitaires de Strasbourg National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Samira Fafi-Kremer
EPI_ISL_414624 hCoV-19/France/N1620/2020 Europe / France / Normandie / Rouen 26/02/2020 Centre Hositalier Universitaire de Rouen Laboratoire de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Jean-Christophe Plantier
EPI_ISL_414623 hCoV-19/France/GE1583/2020 Europe / France / Grand-Est / Strasbourg 25/02/2020 Laboratoire de Virologie Institut de Virologie - INSERM U 1109 H�pitaux Universitaires de Strasbourg National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Samira Fafi-Kremer
EPI_ISL_414639 hCoV-19/USA/NY-NYUMC1/2020 North America / USA / New York / Nassau County 04/03/2020 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Marie Samanovic-Golden, Amy Rapkiewicz, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_414663 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0016/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 25/02/2020 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414376 hCoV-19/Indonesia/NIHRD655/2020 Asia / Indonesia / Jakarta 01/03/2020 National Institute of Health Research and Development National Institute of Health Research and Development Setiawaty,V; Subangkit; Puspa,KD; Ikawati,HD; Nugraha, AA; Susilarini, NK; Agustiningsih; Ramadhany,R; Pratiwi,E; Hariastuti,NI; Kurniawati,J; Pawestri,HA; Siswanto
EPI_ISL_414377 hCoV-19/Indonesia/NIHRD651/2020 Asia / Indonesia / Jakarta 01/03/2020 National Institute of Health Research and Development National Institute of Health Research and Development Setiawaty,V; Subangkit; Puspa,KD; Ikawati,HD; Nugraha, AA; Susilarini, NK; Agustiningsih; Ramadhany,R; Pratiwi,E; Hariastuti,NI; Kurniawati,J; Pawestri,HA; Siswanto